Sony Xperia Z3 Plus - Nawigowanie po aplikacjach

background image

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można poruszać się przy użyciu klawiszy nawigacyjnych i okna

ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przechodzenie między wszystkimi

niedawno otwieranymi aplikacjami. Klawisze nawigacyjne to klawisz Wstecz, klawisz

ekranu głównego oraz klawisz ostatnio używanych aplikacji. Można także otworzyć dwie

aplikacje jednocześnie w trybie podzielonego ekranu, jeżeli aplikacje te obsługują funkcję

wyświetlania wielu okien. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez

naciśnięcie klawisza ekranu głównego , podczas gdy inne zostają wstrzymane lub

pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych,

które działają w tle, można po następnym otwarciu kontynuować korzystanie z nich od

tego miejsca, w którym się je ostatnio przerwało.

26

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Drobne aplikacje — otwieranie okna drobnych aplikacji

2

Usuń wszystkie — umożliwia zamknięcie wszystkich ostatnio używanych aplikacji.

3

Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.

4

Przycisk ostatnich aplikacji — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji.

5

Klawisz ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.

6

Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij .

Jak szybko przełączać ostatnio używane aplikacje

Szybko naciśnij dwukrotnie .

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

Stuknij , a następnie stuknij pozycję

USUŃ WSZYSTKIE.

Jak otworzyć menu w aplikacji

Podczas używania aplikacji stuknij pozycję .

Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Tryb podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie, na

przykład skrzynki odbiorczej poczty e-mail i przeglądarki internetowej.

1 Aplikacja 1 w górnym oknie

2 Granica podzielonego ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien

27

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

3 Aplikacja 2 w dolnym oknie

4 Klawisz podziału ekranu — umożliwia wybór ostatnio używanej aplikacji

5 Klawisz ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego

6 Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podzielonego ekranu.

Jak korzystać z trybu podzielonego ekranu

1

Obie aplikacje, których chcesz używać w trybie podzielonego ekranu, muszą być

otwarte i działać w tle.

2

Otwórz aplikację, której chcesz używać w trybie podzielonego ekranu, a następnie

stuknij i przytrzymaj . Aplikacja zostanie przypisana do pierwszej części

podzielonego ekranu.

3

Wybierz drugą aplikację z listy miniatur.

4

Jeżeli chcesz zmienić rozmiar okien na podzielonym ekranie, przeciągnij granicę

pośrodku podzielonego ekranu.

5

Aby wyłączyć tryb podzielonego ekranu, dotknij pozycji i ją przytrzymaj podczas

wyświetlania okien podzielonego ekranu.