Sony Xperia Z3 Plus - Drobne aplikacje

background image

Drobne aplikacje

Drobne aplikacje to miniaturowe aplikacje, które działają na tle innych aplikacji na tym

samym ekranie, aby umożliwić wielozadaniowość. Jeśli na przykład jest otwarta strona

internetowa z informacjami o kursach wymiany walut, można na niej otworzyć drobną

aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Okno drobnych aplikacji można otworzyć z

ekranu ostatnio używanych aplikacji. Aby pobrać więcej drobnych aplikacji, należy

przejść do sklepu Google Play™.

Jak otworzyć drobną aplikację

1

Aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji, stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

DROBNE APLIKACJE.

3

Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

Stuknij pozycję w oknie małej aplikacji.

Jak pobrać drobną aplikację

1

Aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji, stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

DROBNE APLIKACJE.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję .

5

Wyszukaj aplikację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją pobrać i

zainstalować.

29

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przenieść małą aplikację

Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a

następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a

następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Niektóre drobne aplikacje można zminimalizować, stukając ikonę .

Jak usunąć drobną aplikację

1

Stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

DROBNE APLIKACJE.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Odinstaluj drobną aplikację, a następnie wybierz drobną aplikację,

którą chcesz usunąć.

5

Stuknij pozycję

OK.

Jak dodać widżet jako drobną aplikację

1

Aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji, stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

DROBNE APLIKACJE, a następnie .

3

Stuknij pozycję .

4

Wybierz widżet.

5

Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję

OK.

Jak zmienić nazwę widżetu

1

Aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji, stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

DROBNE APLIKACJE.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Zmień nazwę widżetu, a następnie wybierz widżet, którego nazwę

chcesz zmienić.

5

Wprowadź nazwę, a następnie stuknij pozycję

OK.

6

Stuknij pozycję

.

Nie wszystkie widżety mają nazwy, które można zmienić.

Jak usunąć widżet

1

Aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji, stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

DROBNE APLIKACJE.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Usuń widżet.

5

Wybierz ikonę widżetu, który chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję

OK.

6

Stuknij pozycję

.

Nie wszystkie widżety można usunąć.