Sony Xperia Z3 Plus - Blokowanie i odblokowywanie ekranu

background image

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy

urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu

zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon

nie jest używany. Nowo kupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę

ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Oznacza to, że należy przesunąć

palcem w górę ekranu, aby go odblokować. W późniejszym czasie można zmienić

ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz

Blokada ekranu

na stronie 12.

Jak uaktywnić ekran

Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak zablokować ekran

1

Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

2

Zamiast tego możesz stuknąć dwukrotnie puste miejsce na ekranie głównym. Aby

włączyć tę funkcję, dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je

do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję i

stuknij suwak Stuknij dwukrotnie, aby uśpić.