Sony Xperia Z3 Plus - Korzystanie z transferu danych w podróży

background image

Korzystanie z transferu danych w podróży

W przypadku podróżowania poza zasięgiem sieci własnego operatora w celu korzystania

z Internetu może być konieczna transmisja danych w sieci komórkowej. W takiej sytuacji

na urządzeniu należy włączyć transmisję danych w roamingu. Aktywacja transmisji

danych w roamingu może pociągać za sobą dodatkowe opłaty. Zaleca się uprzednie

sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych w roamingu.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako

właściciel — czyli główny użytkownik — w celu włączenia lub wyłączenia transmisji danych w

roamingu.

Jak włączyć lub wyłączyć transmisję danych w roamingu

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.

3

Stuknij suwak

Dane w roamingu, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Nie można aktywować roamingu danych, gdy połączenia transmisji danych są wyłączone.