Sony Xperia Z3 Plus - Odbieranie połączeń

background image

Odbieranie połączeń

W przypadku odebrania połączenia w trybie uśpienia lub przy zablokowanym ekranie,

aplikacja urządzenia otworzy się w trybie pełnoekranowym. Jeśli połączenie jest

odbierane przy aktywnym ekranie, zostanie ono wyświetlone w formie powiadomienia, tj.

w zminimalizowanym oknie umieszczonym na górze otwartego ekranu. Gdy takie

powiadomienie się pojawi, można odebrać połączenie i otworzyć ekran aplikacji telefonu

lub odrzucić połączenie i pozostać na bieżącym ekranie.

Jak odebrać połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

Przeciągnij ikonę w prawo.

Jak odebrać połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny

W powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję

ODBIERZ.

Zamiast odbierać połączenie możesz przejść do głównego ekranu aplikacji, stukając górną

część okna powiadomienia o połączeniu. W ten sposób zyskujesz więcej opcji zarządzania

połączeniem. Na przykład możesz zdecydować o odrzuceniu połączenia z wiadomością lub

przekazaniem go do automatycznej sekretarki.

Jak odrzucić połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

Przeciągnij element w lewo.

Jak odrzucić połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny

Kiedy nadejdzie połączenie, w powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na

górze ekranu stuknij pozycję

ODRZUĆ.

Zamiast odrzucić połączenie, możesz przejść do głównego ekranu aplikacji telefonicznej,

stukając okno powiadomienia. W ten sposób uzyskasz więcej opcji zarządzania połączeniem.

Można na przykład odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości lub przekierować połączenie

do automatycznej sekretarki.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy

użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję

automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym

odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do

automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do

79

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio

z urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość

powitalną.

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka

Xperia™ > Powitania.

3

Stuknij pozycję

Nagraj nowe powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka

Xperia™.

3

Przeciągnij w prawo suwak

Automatyczna sekretarka.

Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną

sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka

Xperia™.

3

Stuknij pozycję

Odbieraj po.

4

Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.

5

Stuknij pozycję

Gotowe.

Jak przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki

Kiedy nadejdzie połączenie, stuknij pozycję

OPCJE REAKCJI, a następnie

wybierz pozycję

Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę.

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, można też zaczekać na upłynięcie ustawionego

czasu opóźnienia, po którym automatyczna sekretarka przejmie połączenie.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka

Xperia™ > Wiadomości.

3

Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.

Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru

połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości SMS

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości SMS. Po odrzuceniu

połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i

zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.
Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo

wpisać nową wiadomość. Można również utworzyć własne, spersonalizowane

wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest nieaktywny

1

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, stuknij pozycję

OPCJE REAKCJI.

2

Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję

Napisz nową wiadomość.

80

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest aktywny

1

Po nadejściu połączenia stuknij okno z powiadomieniem, w którym jest widoczny

numer telefonu lub nazwa kontaktu.

2

Stuknij pozycję

OPCJE REAKCJI.

3

Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję

Napisz nową wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie przy użyciu wiadomości SMS

1

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję

OPCJE REAKCJI.

2

Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję

Napisz nową wiadomość.

Jak edytować wiadomość SMS wysyłaną przy odrzucaniu połączeń

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie > Odrzuć połączenie i

wyślij wiadomość.

3

Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.

4

Stuknij pozycję

OK.