Sony Xperia Z3 Plus - Rozpoznawanie utworów muzycznych za pomocą usługi TrackID™‎

background image

Rozpoznawanie utworów muzycznych za pomocą usługi

TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w

otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku

sekund poznać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można

zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów

TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników

TrackID™ na całym świecie. Aplikacja TrackID™ najlepiej działa w cichym miejscu.

1

Stuknięcie ikony powoduje otwarcie menu ekranu głównego aplikacji TrackID™

2

Wyświetlanie historii wyszukiwań

3

Przeglądanie najpopularniejszych utworów, popularnych list odtwarzania, nowych utworów itp.

4

Sprawdzanie, co wyszukują inni użytkownicy

5

Wyszukiwanie informacji o utworach, albumach i wykonawcach

6

Identyfikowanie słuchanego utworu muzycznego

Aplikacja TrackID™ i niektóre funkcje usługi TrackID™ są obsługiwane w wybranych krajach

lub regionach i przez wybrane sieci lub wybranych usługodawców. Aplikacja TrackID™ może

łączyć się z usługami transmisji strumieniowej muzyki dostępnymi w kraju użytkownika.

Jak zidentyfikować muzykę za pomocą technologii TrackID™

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

TrackID™, a następnie umieść urządzenie w pobliżu

źródła muzyki.

3

Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki

pojawią się na ekranie.

Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji

TrackID™, stuknij pozycję .

103

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

1

Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez aplikację

TrackID™, wyniki pojawią się na

jej ekranie głównym.

2

Przewiń ekran do wyniku, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij go w celu

otworzenia.

Jak usunąć utwór z historii utworów

1

Otwórz aplikację

TrackID™ i przejdź do utworu, który chcesz usunąć.

2

Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pozycję .

3

Stuknij pozycję .

Jak korzystać z usługi TrackID™ LIVE

Usługa TrackID™ LIVE umożliwia wyświetlanie wyszukiwań LIVE w czasie rzeczywistym z

całego świata.

Otwórz aplikację

TrackID™, a następnie stuknij kartę NA ŻYWO.

Można zmieniać szybkość uzyskiwania wyszukiwań, a także wyciszyć fragmenty utworów lub

wyłączyć wyciszenie.