Sony Xperia Z3 Plus - Przenoszenie muzyki na urządzenie

background image

Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

Przy użyciu dodanego w komplecie przewodu USB można przenosić pliki muzyczne

między urządzeniem a komputerem. Po połączeniu wybierz na urządzeniu pozycję

Przesłać pliki, a następnie skopiuj i wklej lub przeciągnij i upuść pliki na komputerze.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

na stronie 45.

Do przesyłania plików multimedialnych z komputera na urządzenie lub odwrotnie można

użyć oprogramowania Xperia™ Companion. Dowiedz się więcej i pobierz

oprogramowanie Xperia™ Companion do systemu Windows pod adresem

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ lub Xperia™ Companion do

komputerów Mac pod adresem

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać

więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików

multimedialnych (z dźwiękiem, obrazami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację swojego

urządzenia ze strony

www.sonymobile.com/support/

.