Sony Xperia Z3 Plus - Poprawianie jakości dźwięku

background image

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

1

Otwórz menu aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję

Ustawienia >

Ustawienia dźwięku > Efekty dźwiękowe > Korektor graf..

2

Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w

górę lub w dół. Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, stuknij pozycję

, a

następnie

OK, aby potwierdzić.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

1

Otwórz menu aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję

Ustawienia >

Ustawienia dźwięku > Efekty dźwiękowe > Dźw. przestrzenny (VPT).

2

Aby wybrać ustawienie, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij

pozycję

OK, żeby potwierdzić.