Sony Xperia Z3 Plus - Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

background image

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji

o kontakcie w inny sposób można spowodować zduplikowanie wpisów w aplikacji

Kontakty. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia

jednego wpisu. Pozycje połączone przez pomyłkę można później ponownie rozłączyć.

Jak połączyć ze sobą kontakty

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.

3

Zaznacz pole wyboru obok kontaktu, który chcesz połączyć.

4

Stuknij pozycję , a następnie

Połącz. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną

dodane do drugiego kontaktu, a połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden

na liście Kontakty.

5

Stuknij pozycję

POŁĄCZ, aby potwierdzić.

90

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak rozdzielić połączone kontakty

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję , a następnie

Rozłącz.

4

Stuknij pozycję

ROZŁĄCZ, aby potwierdzić.