Sony Xperia Z3 Plus - Wirtualne sieci prywatne (VPN)

background image

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z

poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej.

Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych,

którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią

wewnętrzną (na przykład podczas podróży).
Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci.

Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na

urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia

z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub

organizacji.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako

właściciel — główny użytkownik — w celu zmiany ustawień sieci VPN.

Jak dodać sieć VPN

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > VPN.

3

Stuknij pozycję .

4

Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.

5

Wprowadź ustawienia sieci VPN.

6

Stuknij pozycję

ZAPISZ.

57

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > VPN.

3

Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.

4

Wprowadź wymagane informacje.

5

Stuknij pozycję

Połącz.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

1

Stuknij dwukrotnie pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2

Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć

lub wyłączyć.

58

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.