Sony Xperia Z3 Plus - Zarządzanie akcesoriami

background image

Zarządzanie akcesoriami

Aplikacja Smart Connect™ pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi

akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi Xperia™ SmartTags,

zegarki z serii SmartWatch czy bezprzewodowe zestawy słuchawkowe firmy Sony.

Aplikacja Smart Connect™ pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje

innych firm, jeśli są dostępne. Akcesoria, które były wcześniej podłączone, są

wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach

każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

1

Uruchom aplikację Smart Connect™. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect™

po raz pierwszy, stuknij pozycję

OK, aby zamknąć ekran wprowadzenia.

2

Stuknij pozycję

Akcesoria, a następnie stuknij pozycję .

3

Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli nie jest jeszcze włączona, a następnie stuknij

nazwę urządzenia, z którym chcesz wykonać powiązanie i nawiązać połączenie.

4

Jeśli jest to wymagane, wprowadź lub potwierdź kod dostępu na urządzeniu i

akcesorium.

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

1

Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.

2

Uruchom aplikację Smart Connect™.

3

Stuknij pozycję

Akcesoria, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.

4

Dostosuj odpowiednie ustawienia.