Sony Xperia Z3 Plus - Konfigurowanie poczty e-mail

background image

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-

mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail

równocześnie, łącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć

konfigurację.

Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z

dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Ustawienia > Dodaj konto.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli ustawień konta

e-mail nie można pobrać automatycznie, dokończ konfigurację ręcznie.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję

DALEJ.