Sony Xperia Z3 Plus - Automatyczne odblokowywanie urządzenia

background image

Automatyczne odblokowywanie urządzenia

Funkcja Smart Lock może nie być dostępna na wszystkich rynkach oraz we wszystkich

krajach lub regionach.

Korzystając z funkcji Smart Lock, można łatwiej odblokowywać urządzenie. Umożliwia

ona skonfigurowanie automatycznego odblokowywania urządzenia w określonych

sytuacjach. Urządzenie może pozostawać odblokowane, gdy na przykład jest połączone

z urządzeniem Bluetooth® lub gdy masz je przy sobie.
Za pomocą poniższych ustawień możesz tak skonfigurować funkcję Smart Lock, aby

urządzenie pozostawało odblokowane:

Zaufana twarz: urządzenie zostaje odblokowane, gdy na nie spojrzysz.

Zaufany głos: umożliwia konfigurację funkcji rozpoznawania głosu, za pomocą której

można wyszukiwać informacje na dowolnym ekranie.

Zaufane urządzenia: urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest połączone z

zaufanym urządzeniem Bluetooth® lub NFC.

Zaufane miejsca: urządzenie pozostaje odblokowane, gdy przebywasz w zaufanej

lokalizacji.

Wykrywanie noszenia: urządzenie pozostaje odblokowane, gdy masz je przy sobie.
Gdy uruchomisz urządzenie ponownie lub nie będziesz używać go przez 4 godziny,

będzie trzeba odblokować je ręcznie.

Funkcja Smart Lock została opracowana przez firmę Google™. Wraz z upływem czasu

działanie tej funkcji może się zmieniać z powodu aktualizacji wydawanych przez firmę

Google™.

14

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć funkcję Smart Lock

1

Jeżeli nie masz jeszcze ustawionej blokady ekranu, ustaw w tym celu wzór, kod

PIN lub hasło.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Agenty zaufania.

4

Stuknij suwak

Smart Lock (Google), aby włączyć tę funkcję.

5

Stuknij strzałkę wstecz obok pozycji

Agenty zaufania.

6

Znajdź i stuknij pozycję

Smart Lock.

7

Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło. Za każdym razem, gdy zechcesz zmienić

ustawienia funkcji Smart Lock, będzie pojawiać się monit o wprowadzenie tych

poświadczeń.

8

Wybierz typ blokady Smart Lock.

Jak skonfigurować zaufaną twarz

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufana twarz.

3

Stuknij pozycję

KONFIGURUJ > DALEJ i postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak skonfigurować zaufany głos

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufany głos.

3

Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie urządzenia.

Utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy nosisz je przy

sobie

Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem umożliwia utrzymywanie urządzenia w stanie

odblokowania, gdy nosisz je w ręce, kieszeni lub torbie. Gdy wbudowany akcelerometr

wykryje, że masz urządzenie przy sobie, pozostanie ono odblokowane. Gdy odłożysz

urządzenie, zostanie ono zablokowane.
Podczas korzystania z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem pamiętaj o następujących

kwestiach:

Za każdym razem, gdy odłożysz urządzenie i wykryje ono, że nie jest już noszone,

automatycznie się zablokuje.

Zablokowanie urządzenia może potrwać około minuty.

Jeżeli wsiądziesz do samochodu, autobusu, pociągu lub innego pojazdu, blokada włączy

się w ciągu 5–10 minut.

Jeżeli wsiądziesz do samolotu lub łodzi (albo innego środka transportu, który nie porusza

się po lądzie), urządzenie może nie zablokować się automatycznie. Pamiętaj, aby w razie

potrzeby zrobić to ręcznie.

Gdy ponownie weźmiesz urządzenie lub wysiądziesz z pojazdu, a potem je odblokujesz,

pozostanie ono odblokowane, dopóki będziesz je mieć przy sobie.

Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem nie odróżnia użytkowników. Jeśli wręczysz komuś

urządzenie, które zostało odblokowane przez tę funkcję, niewykluczone jest, że ta osoba

będzie mogła korzystać z niego. Pamiętaj, że wykrywanie kontaktu z ciałem to mniej skuteczna

funkcja zabezpieczeń niż wzór, kod PIN czy hasło.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wykrywanie kontaktu z ciałem

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Wykrywanie noszenia.

3

Stuknij suwak, aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij pozycję

DALEJ. Aby

wyłączyć tę funkcję, stuknij suwak

Wł..

15

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi urządzeniami

Połączone urządzenie możesz oznaczyć jako „zaufane”, aby urządzenie Xperia™

pozostawało odblokowane, gdy się z nim połączy. Jeśli często łączysz się z urządzeniem

z technologią Bluetooth® lub NFC, takim jak domowy system multimedialny czy monitor

aktywności fizycznej, możesz dodać je jako zaufane urządzenie, co pozwoli pominąć

ekran blokady, a dzięki temu zaoszczędzić czas. Ta funkcja sprawdza się, gdy

korzystasz z urządzeń we względnie bezpiecznych miejscach. W niektórych

przypadkach może być konieczne ręczne odblokowanie urządzenia przed nawiązaniem

połączenia z zaufanym urządzeniem.

Nie zaleca się dodawania jako zaufane urządzeń, które stale są połączone z Twoim

urządzeniem — takich jak klawiatury czy etui Bluetooth®.

Gdy zaufane urządzenie zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem, ekran zostanie

zablokowany, a do jego odblokowania będzie potrzebny kod PIN, wzór lub hasło.

Jak dodać zaufane urządzenie Bluetooth®

1

Urządzenie musi być powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth®, które ma

zostać dodane jako zaufane.

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock.

3

W menu Smart Lock stuknij pozycję

Zaufane urządzenia > DODAJ ZAUFANE

URZĄDZENIEBluetooth.

4

Stuknij nazwę urządzenia, aby wybrać je z listy połączonych i powiązanych

urządzeń, a następnie stuknij pozycję

TAK, DODAJ.

5

W zależności od zabezpieczeń połączenia może być konieczne ręczne

odblokowanie urządzenia, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w

stanie odblokowania.

Jak usunąć zaufane urządzenie Bluetooth®

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane urządzenia.

3

Stuknij urządzenie, które chcesz usunąć.

4

Stuknij pozycję

Usuń zaufane urządzenie.

Jak dodać zaufane urządzenie NFC

1

Urządzenie musi być powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth®, które ma

zostać dodane jako zaufane.

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock.

3

Stuknij pozycję

Zaufane urządzenia > DODAJ ZAUFANE URZĄDZENIE > NFC.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Bezpieczne korzystanie z zaufanych urządzeń

Urządzenia Bluetooth® obsługują różne standardy Bluetooth® i funkcje zabezpieczeń.

Istnieje ryzyko, że ktoś utworzy fałszywe połączenie Bluetooth®, aby urządzenie Xperia™

pozostawało odblokowane nawet wtedy, gdy zaufanego urządzenia nie ma już w

pobliżu. Twoje urządzenie nie zawsze może odróżnić bezpieczne połączenie od

fałszywego.
Jeśli urządzenie Xperia™ nie może ustalić, czy używasz bezpiecznego połączenia, na

ekranie urządzenia pojawia się powiadomienie. Możliwe, że trzeba będzie wtedy ręcznie

odblokować urządzenie Xperia™, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w

stanie odblokowania.

Zasięg łączności Bluetooth® zależy od kilku czynników — takich jak model urządzenia, rodzaj

połączonego urządzenia Bluetooth® czy środowisko. W zależności od tych czynników

łączność Bluetooth® może działać w odległości do 100 metrów.

16

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi miejscami

Gdy funkcja Zaufane miejsca została skonfigurowana i przebywasz w wyznaczonej,

zaufanej lokalizacji, blokada ekranu na urządzeniu Xperia™ pozostaje wyłączona. Aby ta

funkcja mogła działać, urządzenie musi być połączone z Internetem (najlepiej za pomocą

sieci Wi-Fi) i mieć dostęp do informacji o Twojej aktualnej lokalizacji.
Aby skonfigurować zaufane miejsca, najpierw włącz na urządzeniu tryb lokalizacji z

wysoką dokładnością lub oszczędzaniem baterii. Następnie dodaj lokalizację domu lub

niestandardową.

Wymiary zaufanego miejsca są przybliżone i mogą wykraczać poza obszar domu lub dodanej

lokalizacji niestandardowej. Ta funkcja może utrzymywać urządzenie w stanie odblokowania w

promieniu do 80 metrów. Należy też pamiętać, że sygnały lokalizacyjne mogą być replikowane

lub modyfikowane. Osoba korzystająca ze specjalistycznego sprzętu może więc odblokować

Twoje urządzenie.

Jak dodać lokalizację domu

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja, a następnie stuknij suwak, aby

włączyć usługi lokalizacji.

3

Stuknij pozycję

Tryb, a następnie wybierz tryb lokalizacji Wysoka dokładność lub

Oszczędzanie baterii.

4

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

5

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane miejsca > Ekran główny.

6

Aby przejść do żądanego rodzaju lokalizacji, wpisz adres na pasku wyszukiwania.

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji.

Jak edytować lokalizację domu

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja, a następnie stuknij suwak, aby

włączyć usługi lokalizacji.

3

Stuknij pozycję

Tryb, a następnie wybierz tryb lokalizacji Wysoka dokładność lub

Oszczędzanie baterii.

4

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

5

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane miejsca.

6

Wybierz lokalizację domu.

7

Stuknij pozycję

Edytuj.

8

Na pasku wyszukiwania wprowadź lokalizację, której chcesz użyć jako lokalizacji

domu.

Jeżeli pod tym samym adresem jest więcej domów, możesz dodać miejsce niestandardowe

odpowiadające rzeczywistej lokalizacji Twojego domu w kompleksie budynków.

Jak usunąć lokalizację domu

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane miejsca > Ekran główny.

3

Stuknij kolejno pozycje

Edytuj > .

Korzystanie z niestandardowych lokalizacji

Dowolną lokalizację można dodać jako zaufane, niestandardowe miejsce, w którym

urządzenie nie będzie blokowane.

17

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dodać niestandardowe miejsce

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja, a następnie stuknij suwak, aby

włączyć usługi lokalizacji.

3

Stuknij pozycję

Tryb, a następnie wybierz tryb lokalizacji Wysoka dokładność lub

Oszczędzanie baterii.

4

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

5

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane miejsca.

6

Stuknij pozycję

Dodaj zaufaną lokalizację.

7

Aby oznaczyć bieżącą lokalizację jako niestandardowe miejsce, stuknij pozycję

Wybierz tę lokalizację.

8

Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę , a następnie wpisz adres.

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć

sugerowanego adresu, stuknij go.

9

Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok

adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję

Wybierz tę lokalizację.

Jak edytować niestandardowe miejsce

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja, a następnie stuknij suwak, aby

włączyć usługi lokalizacji.

3

Stuknij pozycję

Tryb, a następnie wybierz tryb lokalizacji Wysoka dokładność lub

Oszczędzanie baterii.

4

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

5

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane miejsca.

6

Wybierz miejsce, które chcesz edytować.

7

Stuknij pozycję

Edytuj adres.

8

Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę , a następnie wpisz adres.

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć

sugerowanego adresu, stuknij go.

9

Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok

adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję

Wybierz tę lokalizację.

Jak usunąć niestandardowe miejsce

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja, a następnie stuknij suwak, aby

włączyć usługi lokalizacji.

3

Stuknij pozycję

Tryb, a następnie wybierz tryb lokalizacji Wysoka dokładność lub

Oszczędzanie baterii.

4

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

5

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Smart Lock > Zaufane miejsca.

6

Wybierz miejsce, które chcesz usunąć.

7

Stuknij pozycję

Usuń.