Sony Xperia Z3 Plus - Aktualizowanie urządzenia

background image

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych

funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy

dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona .

Można też szybko sprawdzić ręcznie dostępność nowych aktualizacji lub zaplanować

aktualizację.
Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego

bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać

bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub
Apple

®

Mac

®

z aplikacją Xperia™ Companion.

Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź, czy masz wystarczającą ilość wolnego miejsca

na dysku.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, musisz zalogować się jako właściciel —

czyli główny użytkownik — aby zaktualizować urządzenie.

Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować inne wyświetlanie funkcji urządzenia

niż przedstawiono to w niniejszej instrukcji obsługi. Aktualizacja może nie wpływać na

wersję systemu Android™.
Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania można uzyskać na stronie

www.sonymobile.com/update/

.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1

Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Informacje o telefonie >

Aktualizacja oprogram..

Jeżeli nowe oprogramowanie nie jest dostępne, może to oznaczać, że w pamięci urządzenia

jest za mało miejsca. Gdy urządzenie Xperia™ ma poniżej 500 MB wolnej pamięci

wewnętrznej, użytkownik nie otrzymuje informacji o nowym oprogramowaniu. W takim

przypadku wyświetli się ostrzeżenie na panelu powiadomień. „Kończy się miejsce w pamięci.

Niektóre funkcje systemu mogą nie działać”. W przypadku takiego powiadomienia należy

najpierw zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej, aby odbierać powiadomienia o dostępności

nowego oprogramowania.

43

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do aktualizacji bezprzewodowej urządzenia służy aplikacja Aktualizacja oprogramowania.

Aktualizacje dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależą od

operatora. W celu pobrania nowego oprogramowania zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi

zamiast sieci komórkowej, aby uniknąć opłat za transfer danych.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu

1

Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Informacje o telefonie >

Aktualizacja oprogram..

4

Jeśli jest dostępna aktualizacja systemu, stuknij pozycję

Pobierz, aby pobrać

aktualizację na urządzenie.

5

Po zakończeniu pobierania stuknij pozycję

Kontynuuj i postępuj zgodnie z

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Po stuknięciu pozycji

Kontynuuj możesz zaplanować aktualizację telefonu.

Jak skonfigurować automatyczną instalację

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Informacje o telefonie >

Aktualizacja oprogram..

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia i wybierz jedną z opcji.

Jak zaktualizować urządzenie przy użyciu komputera

1

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.

2

Ekran urządzenia musi być odblokowany, a tryb połączenia USB na urządzeniu

należy ustawić na

Przesłać pliki.

3

Otwórz program Xperia™ Companion, jeżeli nie został uruchomiony

automatycznie.

4

Sprawdź, czy komputer ma dostęp do Internetu.

5

Komputer: W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia

zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,

aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion na odpowiednim komputerze,

podłącz urządzenie do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na

ekranie. Sprawdź, czy używasz przewodu USB dodanego do urządzenia i jest on prawidłowo

podłączony do urządzenia oraz do komputera.