Sony Xperia Z3 Plus - Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™‎

background image

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych

urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w

tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo

urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital

Living Network Alliance. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z

innych urządzeń DLNA Certified™.
Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami

można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na

komputerze domowym lub wyświetlać na dużym ekranie telewizora zdjęcia zrobione

aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™ drugie

urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na

urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości

i muszą być przyznane uprawnienia dostępu do Twojego urządzenia. Musi być również

podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie.

Jak używać urządzenia do odtwarzania utworu muzycznego przechowywanego na

innym urządzeniu

1

Sprawdź, czy urządzenie, któremu chcesz udostępnić pliki, jest podłączone do tej

samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Sieć domowa.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwór, który chcesz odtworzyć.

Po zaznaczeniu utwór zostanie automatycznie odtworzony.

132

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtworzyć na urządzeniu udostępnione nagranie wideo

1

Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej

samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

lub .

3

Stuknij pozycję , a następnie

Sieć domowa.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz nagranie wideo, które chcesz

odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

1

Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej

samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Sieć domowa.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA

Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach

DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim

urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami

klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet.

Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom

klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać

zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone

jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są

wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

1

Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.

3

Stuknij suwak

Udostępnij multimedia.

4

Użyj komputera lub innego urządzenia klienckiego DLNA™ w tej samej sieci Wi-Fi,

aby połączyć się z urządzeniem.

5

Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i

ustaw uprawnienia dostępu dla każdego urządzenia klienckiego, które próbuje

połączyć się z Twoim urządzeniem.

Czynności wymagane do uzyskania dostępu do plików multimedialnych na urządzeniu z

klientem DLNA™ zależą od rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w

instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z

klientem za pośrednictwem sieci, sprawdź, czy sieć Wi-Fi działa.

Dostęp do menu

Serwer multimediów w pewnych aplikacjach, takich jak Muzyka lub Album,

można także uzyskać, przeciągając lewą krawędź ekranu głównego aplikacji w prawo, a

następnie stukając pozycje

Ustawienia > Serwer multimediów.

Jak zakończyć udostępnianie plików innym urządzeniom w sieci domowej

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Stuknij suwak

Udostępnij multimedia.

133

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia oczekujące.

4

Wybierz poziom uprawnienia dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz

pozycję

Zmień nazwę.

4

Wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie stuknij pozycję

OK.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia zarejestrowane.

4

Stuknij pozycję

Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości innym urządzeniom DLNA

Certified™

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Pomoc.

Wyświetlanie plików na innym urządzeniu przy użyciu funkcji Cast

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej z urządzenia na

inne urządzenie podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Drugie urządzenie musi być

skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR) oraz obsługiwać

odtwarzanie zawartości odbieranej z pierwszego urządzenia. Przykładem urządzenia

DMR może być telewizor obsługujący technologię DLNA™ lub komputer PC z systemem

Windows® 7 lub nowszym.

Czynności wymagane do rozpoczęcia odtwarzania udostępnianych plików multimedialnych

zależą od rodzaju urządzenia klienckiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji

obsługi urządzenia DMR.

Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media

Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo na urządzeniu klienckim przy użyciu funkcji

Cast

1

Sprawdź, czy urządzenie klienckie DMR lub DLNA™ zostało skonfigurowane

poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

4

Wyszukaj i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.

5

Przeciągnij w dół pasek stanu dwoma palcami, a następnie stuknij pozycję i

wybierz urządzenie, któremu chcesz udostępnić zawartość.

6

Aby zakończyć udostępnianie zdjęcia lub nagrania wideo urządzeniu klienckiemu,

stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję

Zatrzymaj przesyłanie.

Stukając pozycję

, można także wyświetlić urządzenia Google Cast na liście.

134

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtwarzać utwory muzyczne na urządzeniu klienckim przy użyciu funkcji Cast

1

Sprawdź, czy urządzenie klienckie DMR lub DLNA™ zostało skonfigurowane

poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

3

Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić,

a następnie stuknij utwór.

4

Stuknij pozycję i wybierz urządzenie klienckie, któremu chcesz udostępnić

zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.

5

Aby rozłączyć się z urządzeniem klienckim, stuknij pozycję , a następnie wybierz

pozycję

Zatrzymaj przesyłanie.

Stukając pozycję

, można także wyświetlić urządzenia Google Cast na liście.