Sony Xperia Z3 Plus - Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

background image

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z

technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth®

działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie

ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne

ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth™.

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia

Bluetooth®, przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

137

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth

®

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

3

Stuknij suwak

Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym
urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth

®

i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

1

Włącz funkcję Bluetooth

®

.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

4

Stuknij kolejno pozycje >

Zmień nazwę tego urządzenia.

5

Wprowadź nazwę urządzenia.

6

Stuknij pozycję

ZMIEŃ NAZWĘ.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć
urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth

®

lub zestawem samochodowym

Bluetooth

®

i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth

®

, zapamięta

utworzone powiązanie. Podczas tworzenia pierwszego powiązania między tym
urządzeniem a urządzeniem Bluetooth

®

może być konieczne wprowadzenie kodu

dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000.
Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth

®

, aby

znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Podczas kolejnego łączenia
urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth

®

nie trzeba ponownie

wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth

®

, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth

®

,

wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth

®

, ale należy nawiązywać

połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth

®

jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth

®

1

Urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, musi mieć włączoną
funkcję Bluetooth

®

oraz być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth

®

.

2

Na ekranie

Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

4

Stuknij suwak

Bluetooth, aby włączyć tę funkcję. Zostanie wyświetlona lista

dostępnych urządzeń Bluetooth

®

.

5

Stuknij urządzenie Bluetooth

®

, które chcesz powiązać z tym urządzeniem.

6

Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu

na obu urządzeniach.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth

®

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

3

Stuknij urządzenie Bluetooth

®

, z którym chcesz nawiązać połączenie.

138

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth

®

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

3

W sekcji

Powiązane urządzenia stuknij pozycję obok nazwy urządzenia,

którego powiązanie chcesz usunąć.

4

Stuknij pozycję

ZAPOMNIJ.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth

®

Za pomocą technologii Bluetooth

®

można udostępniać elementy innym urządzeniom

zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth

®

, takim jak telefony i komputery.

Można wysłać i odbierać następujące rodzaje elementów:

Zdjęcia i nagrania wideo

Muzykę i inne pliki dźwiękowe

Strony internetowe

Jak wysłać dane za pomocą funkcji Bluetooth

®

1

Urządzenie odbierające: Funkcja Bluetooth

®

musi być włączona, a urządzenie

musi być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth

®

.

2

Urządzenie wysyłające: Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz

wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.

3

W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, być może trzeba będzie

dotknąć elementu i przytrzymać go, otworzyć element i nacisnąć pozycję .

4

Wybierz

Bluetooth.

5

Włącz funkcję Bluetooth

®

, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

6

Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.

7

Urządzenie odbierające: Jeżeli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj

połączenie.

8

Urządzenie wysyłające: Jeżeli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do

urządzenia odbierającego.

9

Urządzenie odbierające: Zaakceptuj element przychodzący.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth

®

1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth

®

jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla

innych urządzeń Bluetooth

®

.

2

Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu

urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.

4

Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij

pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.

5

Stuknij pozycję

Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.

6

Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.

7

Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie

powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

3

Naciśnij przycisk i wybierz pozycję

Pokaż odebrane pliki.

139

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.