Sony Xperia Z3 Plus - NFC

background image

NFC

Za pomocą komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communication) można

przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron

internetowych, pliki muzyczne czy kontakty. Za pomocą funkcji NFC można także

skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące

pewne funkcje w urządzeniu.
NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a

więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było

korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.
Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliż swoje urządzenie do

innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą.

135

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

W niektórych krajach lub regionach funkcja NFC może być niedostępna. Przy użyciu pewnych

aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej.

3

Stuknij suwak

Komunikacja NFC.

Jak udostępnić kontakt innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1

Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są

aktywne i odblokowane.

2

Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu

Ekran główny, stuknij ikonę , a

następnie stuknij ikonę .

3

Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.

4

Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania

funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą

połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.

5

Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.

6

Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną zapisane na

urządzeniu odbiorczym i wyświetlone na jego ekranie.

Jak udostępnić plik muzyczny innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1

Sprawdź, czy na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbierającym jest

włączona funkcja NFC, a ekrany obu urządzeń są aktywne i odblokowane.

2

Aby otworzyć aplikację Muzyka, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij

pozycję .

3

Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.

4

Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć pozycję , aby

wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór

jest odtwarzany, czy wstrzymany.

5

Utwór musi być wyświetlany na pełnym ekranie.

6

Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania

funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą

połączenie, pojawi się miniatura utworu.

7

Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.

8

Po zakończeniu przesyłania danych plik muzyczny zostanie zapisany na

urządzeniu odbiorczym.

9

Aby wyświetlić plik muzyczny, stuknij dwukrotnie pasek stanu, aby otworzyć panel

powiadomień, a następnie stuknij pozycję

Przesył. zbliż. zakończone.

136

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1

Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są

aktywne i odblokowane.

2

Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu

Ekran

główny, stuknij , a następnie znajdź i stuknij pozycję Album.

3

Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.

4

Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania

funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Po połączeniu urządzeń pojawi się miniatura

zdjęcia lub nagrania wideo.

5

Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.

6

Po zakończeniu przesyłania danych plik zdjęcia lub wideo zostanie zapisany na

urządzeniu odbiorczym.

Jak udostępnić adres internetowy innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1

Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są

aktywne i odblokowane.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij ikonę .

3

Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .

4

Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.

5

Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania

funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą

połączenie, pojawi się miniatura strony internetowej.

6

Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.

7

Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie

urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC w celu odebrania dodatkowych

informacji, takich jak adres internetowy. Może na przykład skanować tagi, które znajdują

się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie.

Jak skanować tag NFC

1

Sprawdź, czy urządzenie ma włączoną funkcję NFC, a jego ekran jest aktywny i

odblokowany.

2

Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC

urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego zawartość. Stuknij

zawartość tagu, aby ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia firmy Sony obsługującego

komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia

tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

Połączenie może wymagać włączenia funkcji Wi-Fi lub Bluetooth® na obu urządzeniach.