Sony Xperia Z3 Plus - Forstørrelsesbevegelse

background image

Forstørrelsesbevegelse

Med forstørrelsesbevegelsen kan du zoome inn på deler av skjermen ved å trykke på et

område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevegelser

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Tilgjengelighet > Forstørrelsesbevegelse.

3

Trykk på glidebryteren under

Forstørrelsesbevegelse.

Slik forstørrer du et område og panorerer over skjermen

1

Kontroller at

Forstørrelsesbevegelse er aktivert.

2

Hvis du vil midlertidig forstørre et område, trykker du på det tre ganger.

3

Flytt området ved å dra det med to eller flere fingre.

4

Hvis du vil avslutte zoommodus, trykk tre ganger på området igjen.

Med enkelte apper kan du også zoome inn eller ut ved å knipe et område.