Sony Xperia Z3 Plus - Google Søk og Nå

background image

Google Søk og Nå

Bruk Google-appen til å søke på Internett. Du kan også aktivere en feed for jevnlige

oppdateringer. Du kan for eksempel få trafikkinformasjon før du drar på jobb, finne

populære restauranter i nærheten, se stillingen til favorittlaget ditt med mer. Du får tilgang

til appen ved å trykke på i applisten, eller du kan reservere en rute på startskjermen for

hurtig tilgang og enkel lesing.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Now-kort

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Google > Søk og Nå > Now-kort.

3

Trykk på

Vis kort-glidebryteren.

132

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik setter du av en rute på startskjermen for Google Søk og Google Nå

1

Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.

2

Trykk på og deretter på

Google Now™-glidebryteren.

3

Du kan nå sveipe til ruten lengst til venstre på startskjermen for å få tilgang til

grensesnittet for Google Søk og Google Nå.

Hvis du setter av ruten lengst til venstre for grensesnittet for Google Søk og Nå, kan du ikke

endre hovedruten på startskjermen, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre. Bare ruten

lengst til venstre kan settes av.