Sony Xperia Z3 Plus - Slik skriver du inn tekst ved å bruke taleinndata

background image

Slik skriver du inn tekst ved å bruke taleinndata

Når du skriver inn tekst, kan du bruke taleinndatafunksjonen i stedet for å skrive inn

ordene. Bare si ordene du vil legge inn. Taleinndata er en eksperimentell teknologi fra

Google™ og er tilgjengelig for en rekke språk og regioner. Før du begynner å bruke den

må du aktivere taleinndata.

Slik aktiverer du taleinndata

1

Når skjermtastaturet er åpent, trykker du på .

2

Trykk på og deretter

Tastaturinnstillinger.

3

Trykk på

Tast for Google™-talegjenkjenning-glidebryteren. Når funksjonen er

aktivert, vises på tastaturet.

Slik skriver du inn tekst med taleinndata

1

Åpne skjermtastaturet og sjekk at taleinndata-funksjonen er aktivert.

2

Trykk på . Når vises, snakker du for å sette inn tekst.

3

Når du er ferdig, trykker du på igjen. Den foreslåtte teksten vises.

4

Rediger teksten manuelt hvis det er nødvendig.