Sony Xperia Z3 Plus - Redigere tekst

background image

Redigere tekst

Du kan velge, beskjære, kopiere og lime inn tekst idet du skriver. Du kan få tilgang til

redigeringsvalgene ved å ta hurtig to ganger på teksten som er lagt inn. Da blir

redigeringsvalgene tilgjengelige i programlinjen.

Linje for tekstredigering

Etter at du har valgt tekst ved å trykke to ganger på et ord, vises en redigeringslinje med

flere verktøy:

Klipp ut

Kopier

Lim inn

Del

Merk alt

Hjelp

Lim inn-alternativet vises bare når du har lagret tekst på utklippstavlen.

Slik velger du tekst

1

Dobbelttrykk på et ord for å utheve det.

2

Du kan dra tappene på hver side av det uthevede ordet for å velge mer tekst.

Slik redigerer du tekst

1

Dobbelttrykk på et ord for å vise applinjen.

2

Velg teksten du vil redigere, og bruk deretter programlinjen til å utføre de ønskede

endringene.

Slik bruker du forstørrelsesfunksjonen

Når du skriver inn tekst, tar du hurtig på og holder nede tekstfeltet for å vise

teksten forstørret, og for å plassere markøren der du ønsker innen tekstfeltet.

71

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.