Sony Xperia Z3 Plus - Spillelister

background image

Spillelister

Du kan også opprette dine egne spillelister fra musikken som er lagret på enheten, på

startsiden for musikk.

97

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik oppretter du dine egne spillelister

1

Fra musikkstartskjermen berører du og holder nede navnet på albumet eller

sangen som du vil legge til i en spilleliste.

2

Trykk på

Legg til i spilleliste > Opprett ny spilleliste i menyen som åpnes.

3

Skriv inn et navn på spillelisten, og trykk på

OK.

Du kan også åpne Musikk-startskjermmenyen, trykke på

Spillelister og deretter på for å

opprette en ny spilleliste.

Slik spiller du av egne spillelister

1

Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på

Spillelister.

2

Under

Spillelister velger du den spillelisten du ønsker å åpne.

3

Hvis du vil spille av alle sangene, trykker du på en sang eller på

Tilfeldig

rekkefølge.

Slik legger du til sanger i en spilleliste

1

Fra musikkstartskjermen blar du til sangen eller albumet som du vil legge til i en

spilleliste.

2

Berør og hold sang- eller albumtittelen, og ta deretter hurtig på

Legg til i

spilleliste.

3

Ta hurtig på navnet til spillelisten som albumet eller sangen skal legges til i.

Albumet eller sangen blir nå lagt til i spillelisten.

Slik fjerner du en sang fra en spilleliste

1

Berør og hold tittelen på sangen i en spilleliste for å fjerne den.

2

Trykk på

Fjern fra spilleliste.

Slik sletter du en spilleliste

1

Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på

Spillelister.

2

Berør og hold spillelisten du ønsker å slette.

3

Trykk på

Slett fra lagring.

4

Trykk på

SLETT for å bekrefte.

Du kan ikke slette smarte spillelister.