Sony Xperia Z3 Plus - Ringe fra Meldinger

background image

Ringe fra Meldinger

Slik ringer du avsenderen av en melding

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på en samtale og deretter på .

89

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik lagrer du en avsenders nummer som en kontakt

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på

LAGRE.

3

Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på

Opprett ny kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og trykk på

LAGRE.