Sony Xperia Z3 Plus - Innstillinger for meldinger

background image

Innstillinger for meldinger

Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Hvis du vil angi en varslingslyd, trykker du på

Varsellyd, velger et alternativ eller

trykker på og velger en musikkfil som er lagret på enheten.

4

Trykk på

Lagre for å bekrefte.

5

Hvis du vil justere ytterligere varselinnstillinger, trykker du på glidebryterne.

Slik aktiverer eller deaktiverer du leveringsrapporter for utgående meldinger

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Trykk på

Leveringsrapport-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Etter at leveringsrapporter er slått på, vises en avmerkingsboks i meldinger som er levert.