Sony Xperia Z3 Plus - Slik søker du i og viser kontakter

background image

Slik søker du i og viser kontakter

1 Søk etter kontakter

2 Rediger og vis informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller

3 Vis flere valg

4 Fanene Favoritter og Alle kontakter

5 Vis kontaktinformasjon

6 Bruk glidebryteren til å gå til kontakter som starter med en valgt bokstav

7 Legg til en kontakt

Slik søker du etter en kontakt

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på og skriv inn telefonnummer, navn eller annen informasjon i feltet

Finn

kontakter. Listen over resultater filtreres etter hvert som du skriver inn tegn.

Slik velger du hvilke kontakter som skal vises i Kontakter-appen

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på , og trykk deretter på

Kontakter som skal vises.

3

Velg ønsket alternativ i lisen som vises. Hvis du har synkronisert kontaktene med

en synkroniseringskonto, vises den aktuelle kontoen i listen.

4

Du kan utvide listen med alternativer ved å trykke på

Tilpass, velge ønsket

rullegardinliste og merke av eller fjerne markeringen i avmerkingsboksene etter

ønske.

5

Når du er ferdig, trykker du på

OK.

82

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.