Sony Xperia Z3 Plus - Favoritter

background image

Favoritter

Kontakter du merker som favoritter, vises under favorittfanen i Kontakter-appen sammen

med kontaktene du ringer oftest. Dette gir deg raskere tilgang til disse kontaktene.

Slik merker eller fjerner du merket for en kontakt som favoritt

1

Startskjerm trykker du på , og deretter trykker du på .

2

Trykk på kontakten du vil legge til eller fjerne fra favoritter.

3

Trykk på .

Slik viser du favorittkontaktene

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på

FAVORITTER.