Sony Xperia Z3 Plus - Om denne brukerhåndboken

background image

Om denne brukerhåndboken

Dette er

Xperia™ Z3+-brukerhåndboken for programvareversjonen Android™ 7.0. Hvis

du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere

dette fra Innstillinger-menyen.

System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte

enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android™-versjonen ikke

blir berørt av en oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer,

kan du se

Oppdatere enheten

på siden 41.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen på enheten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Om telefonen > Android™-versjon.

Slik finner du modellnummeret og -navnet på enheten din.

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på .
Modellnummeret og -navnet på enheten vises.

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne

brukerhåndboken, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller

nettoperatører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land,

regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til

mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en

bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller

brukskostnader påløper.
Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og

programmer/apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe

datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av

trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

7

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.