Sony Xperia Z3 Plus - Montering

background image

Montering

Enheten støtter kun nano-SIM-kort.

Slik setter du inn nano-SIM-kortet

1

Med enheten vendt ned, åpne dekslet for nano-SIM-kort- og minnekortbrettet.

2

Trekk ut brettet med fingerneglen.

3

Plasser nano-SIM-kortet i riktig spor i brettet, og sett deretter brettet inn igjen.

4

Lukk dekselet.

Hvis du setter inn et nano-SIM-kort mens enheten er slått på, starter enheten på nytt

automatisk.

Slik setter du inn et minnekort

1

Slå av enheten.

2

Med enhetens skjerm vendt ned, åpne dekslet for nano-SIM-kort- og

minnekortbrettet.

3

Trekk ut brettet med fingerneglen.

4

Plasser minnekortet i riktig spor i brettet, og sett deretter brettet inn igjen.

5

Lukk dekselet.

Hvis du drar ut brettet mens enheten er slått på, starter enheten på nytt automatisk.

Slik tar du ut nano-SIM-kortet

1

Åpne dekslet på nano-SIM-kort- og minnekortsporene.

2

Bruk en fingernegl eller lignende, og dra ut nano-SIM-kortbrettet.

3

Ta ut nano-SIM-kortet, og sett deretter inn brettet igjen.

4

Lukk dekselet.

9

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik tar du ut et minnekort

1

Slå av enheten.

2

Med enheten vendt ned, åpne dekslet for nano-SIM-kort- og minnekortbrettet.

3

Trekk ut brettet med fingerneglen.

4

Ta ut minnekortet, og sett deretter brettet inn igjen.

5

Lukk dekselet.