Sony Xperia Z3 Plus - Generelle kamerainnstillinger

background image

Generelle kamerainnstillinger

Opptaksmoduser

Sveip skjermen for å velge ønsket opptaksmodus eller applisten.

Manuelt

Juster manuelt kamerainnstillinger som oppløsning, hvitbalanse og ISO.

Fremragende auto

Optimaliser innstillingene til alle scener.

Videokamera

Juster manuelt videoinnstillinger som oppløsning og fokusmodus.

Kameraapper

Velg kameraapper manuelt.

Kamera-apper

Sound Photo

Ta bilder med bakgrunnslyd.

AR-effekt

Ta bilder eller videoer med virtuelle scener og karakterer.

Kreativ effekt

Bruk effekter på bilder eller videoer.

Sweep Panorama

Ta panoramabilder og vidvinklede bilder.

103

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Ansikt i bilde

Ta bilder ved å bruke kameraene foran og bak samtidig.

Stilportrett

Ta bilder med portrettstil i sanntid.

Timeshift video

Spill inn videoer med høy bildehastighet, og bruk sakte film-effekter.

4K-video

Spill inn video med 4K Ultra-HD.

Timeshift burst

Finn det beste bildet i en bildeserie.

Multi-kamera

Spill inn samme scene fra flere vinkler på én enkel skjerm.

AR-maske

Bruke andre ansikter til å maskere ditt eget.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder i horisontal eller vertikal retning med en enkel

trykk-og-sveip-bevegelse.

Slik tar du et panoramabilde

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, deretter velger du .

3

Trykk på

for å velge kameraretning.

4

Trykk på kameratasten, og flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som

vises på skjermen.

Stilportrett

Du kan bruke stilportrettfunksjonen til å retusjere portrettbilder idet du tar dem for å

oppnå best mulige resultater. Du kan også bruke

Magisk stråle-innstillingen til å legge til

et spotlight-mønster for øynene.

Slik bruker du Stilportrett

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, deretter velger du .

3

Du kan vise alle stilene ved å trykke på stilnavnet som er valgt, for eksempel

Bobler.

4

Trykk på

Mer hvis du vil legge til flere stiler.

5

Velg stilen du vil bruke, og trykk på for å ta et bilde.

Slik bruker du Magic beam

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, trykk deretter på > .

3

Hvis du vil bruke en innvendig spotlight-effekt, velger du et tilpasset mønster.

AR-effekt

AR-effekter kan brukes på dine bilder eller videoer for å gjøre dem mer morsomme.

Denne innstillingen brukes til å integrere 3D-motiver i dine bilder eller videoer når du tar

dem. Helt enkelt velg motivet du vil ha, og juster plasseringen i søkeren.

104

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Tidsforskjøvet video

Du kan spille inn video med høy rammehastighet på 120 rammer per sekund og deretter

bruke effekter, slik at du kan spille av deler av eller hele videoen i sakte film.

Face in picture

Face in picture-modus kan brukes til å slå på kameraet foran og bak samtidig slik at du

kan ta bilde av deg selv sammen med motivet.

Timeshift burst

Kameraet tar en serie på 61 bilder i et vindu på to sekunder – ett sekund før og etter at

du tar hurtig på kameraknappen på skjermen. Deretter kan du gå tilbake og finne det

perfekte bildet.

Slik bruker du Timeshift burst

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, og velg deretter .

3

Ta bilder. Bildene du har tatt, vises som miniatyrer.

4

Bla gjennom miniatyrene og velg det bildet du ønsker å lagre. Trykk deretter på .

Multikameramodus

Med multikameramodus kan du ta et bilde eller en video som kombinerer ulike vinkler fra

to ulike kilder. To kameraskjermbilder vises på skjermen på enheten – ett fra enhetens
kamera og ett fra en tilkoblet Xperia

®

-enhet eller et Sony-kamera som støtter NFC og

Wi-Fi Direct

®

-teknologi.

Hvis du for eksempel er på en konsert og ønsker å ta et bilde eller en video som

kombinerer et bilde av bandet fra én vinkel og publikum fra en annen, kan du bruke

multikameramodus for å få best effekt.
Du kan konfigurere multikameramodus ved hjelp av NFC, som starter paringen av de to
enhetene ved bruk av Wi-Fi Direct

®

-teknologi.

Slik bruker du multikameramodusen

1

Slå på NFC-funksjonen på begge enhetene som skal kobles til.

2

Aktiver kameraet på enheten.

3

Sveip på skjermen for å velge

, deretter velger du .

4

Trykk på på skjermene på begge enhetene.

5

Berør NFC-registreringsområdene på hver enhet med hverandre. Begge enhetene
skal nå være tilkoblet ved bruk av Wi-Fi Direct

®

-teknologi.

6

Når de to enhetene er tilkoblet, vises to kameraskjermbilder på skjermen på

enheten – ett fra enhetens kamera og ett fra kameraet på den tilkoblede enheten.

7

Hvis du vil omorganisere eller endre utformingen på kameravisningen, trykk på

.

8

Når du er ferdig med redigeringen og klar til å ta det endelige kombinerte bildet

eller videoen, trykker du på

Utført > .

AR-maske

Bruk AR-maskefunksjonen til å maskere en selfie av ansiktet ditt med ansiktstrekk fra en

annen person eller fra et dyr. Du kan for eksempel sette sammen ansiktet ditt med

ansiktet til en venn for å lage morsomme hybrid-selfier.

Slik bruker du AR-maskefunksjonen

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å gå til

, velg deretter .

3

Pek kameraet mot et ansikt, velg deretter masken som skal brukes.

4

Ta først hurtig på for å skjule alle masker for å ta et bilde, ta deretter hurtig på

.

5

Finn et ansikt i den fargede rammen som vises i kameraets søker for å vises alle

masketypene på nytt, ta deretter hurtig på .

105

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Laste ned kamera-apper

Du kan laste ned kameraapper som er gratis eller som kjøpes fra Google Play™ eller

andre kilder. Før du begynner å laste ned, må du kontrollere at du er koblet til Internett,

fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkostnadene.

Slik laster du ned kamera-apper

1

Åpne kamera-appen.

2

Sveip på skjermen for å gå til

, trykk deretter på .

3

Velg appen som skal lastes ned, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

Automatisk ansiktsgjenkjenning

Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En farget ramme

viser hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest

midten av kameraet. Du kan også trykke på én av rammene for å velge hvilket ansikt

som skal være i fokus.

Automatisk bildetaking

Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk ved hjelp av et av alternativene

nedenfor.

Smilutløser

Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet registrerer opptil fem ansikter,

og velger ett ansikt for smilgjenkjenning og autofokus. Når det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk

et bilde.

Av

Når automatisk bildetaking er slått av, kan du ta bilder med utløserknappen eller kameratasten.

Slik slår du på Smile Shutter™

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på .

3

Finn og trykk på

Automatisk bildetaking > Smilutløser.

4

Når kameraet er åpent og

Smilutløser er slått på, retter du kameraet mot motivet.

Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.

5

Ansiktet vises i en farget ramme, og bildet blir tatt automatisk så snart et smil

oppdages.

6

Hvis ingen smil gjenkjennes, kan du trykke på kameratasten for å ta bildet

manuelt.

Lagre den geografiske posisjonen for et bilde

Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige

geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp

av trådløse nettverk og GPS-teknologi.
Når vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen

er ikke funnet. Når vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er

tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er

Lagre sted slått av.

Slik slår du på geotagging

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på .

3

Trykk på

Mer, og trykk deretter på glidebryteren ved siden av Lagre sted for å

aktivere eller deaktivere funksjonen.

4

Hvis du aktiverer geotagging, blir du bedt om å aktivere stedstjenester hvis de ikke

allerede er det. Trykk på

OK og deretter på Sted-glidebryteren.

106

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Berøringsopptak

Med Berøringsopptak kan du enkelt trykke hvor som helst på kameraskjermen for å ta et

bilde.

Bare frontkamera

Av

Rutenett

Du kan bruke rutenettlinjer som et visuelt hjelpemiddel mens du tar bilder for å finne den

rette komposisjonen for bildet.

Rutenettlinjer vises bare på kameraskjermen mens du tar bildet, og ikke i det endelige bildet.

Automatisk forhåndsvisning

Du kan velge å forhåndsvise bilder rett etter at du har tatt dem.

Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.

Bare frontkamera

Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre

sekunder.

Av

Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

Bruk volumtasten som

Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

Zoom

Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

Volum

Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk.

Lukker

Bruk volumtasten til å ta bilder.

Lyd

Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis

du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere

nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke.

Datalagring

Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

Intern lagring

Bilder og videoer lagres på enhetens minne.

SD-kort

Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

Hurtiglasting

Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

Bare start

Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet når skjermen er låst, ved å trykke på og holde nede

kameratasten.

107

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Start og ta bilde

Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet og ta et bilde automatisk når skjermen er låst, ved

å holde nede kameratasten.

Start og spill inn video

Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet og ta opp en video når skjermen er låst, ved å

holde nede kameratasten.

Av

Slik justerer du farger og lysstyrke

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på >

Farger og lysstyrke.

3

Dra volumglidebryterne til ønsket posisjon for å justere farger og lysstyrke.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Fremragende auto- og Videokamera-modus.

Hvitbalanse

Denne innstillingen, som bare er tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus, justerer

fargebalansen i samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt

i området -2,0 EV til +2,0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den

generelle eksponeringen ved å trykke henholdsvis pluss- eller minuskontrollene når ikonet

for hvitbalanseinnstilling vises.

Auto

Justerer fargebalansen automatisk i henhold til lysforholdene.

Glødelampe

Justerer lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.

Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysrørbelysning.

Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys.

Overskyet

Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.