Sony Xperia Z3 Plus - Velge mobilnett

background image

Velge mobilnett

Enheten veksler automatisk mellom mobilnett avhengig av hvilke mobilnett som er

tilgjengelig der du befinner deg. Du kan også manuelt innstille enheten til å bruke en

spesiell type mobilnettverk, for eksempel WCDMA eller GSM.
Forskjellige statusikoner vises i statuslinjen avhenge av typen eller modusen til nettverket

som du er koblet til. Gå til

Statusikoner

på siden 34 for å se hvordan de forskjellige

statusikonene ser ut.

Slik velger du en nettverksmodus

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Mobilnett.

3

Trykk på

Foretrukket nettverkstype og velg deretter en nettverksmodus.

Slik velger du et annet nettverk manuelt

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Mobilnett > Nettverksoperatører.

3

Trykk på

Søkemodus, og velg deretter Manuelt.

4

Velg et nettverk.

Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke enheten søke etter andre nettverk selv om du

beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Mobilnett > Nettoperatører.

3

Trykk på

Søkemodus, og velg deretter Automatisk.

54

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.