Sony Xperia Z3 Plus - Surfe på Internett

background image

Surfe på Internett

Nettleseren Google Chrome™ for Android™-enheter er forhåndsinstallert i de fleste

markeder. Gå til http://support.google.com/chrome, og klikk på koblingen "Chrome for

Mobile" for å få mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne nettleseren.

Slik surfer du på Internett

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på .

3

Hvis du bruker Google Chrome™ for første gang, velger du enten å logge på en

Google™-konto eller å surfe anonymt med Google Chrome™.

4

Angi et søkeord eller en nettadresse i søke- og adressefeltet, og trykk deretter på

på tastaturet.