Sony Xperia Z3 Plus - Slik kontrollerer du databruken

background image

Slik kontrollerer du databruken

DU kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller

Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike

appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som

overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det kun eieren, dvs. den primære brukeren, som

kan justere databrukinnstillingene. Justering av databrukinnstillingene kan være til hjelp for å få

større kontroll over databruken, men er ikke en garanti mot tilleggskostnader.

Slik kan du redusere databruken

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk > Datasparing.

3

Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik slår du datatrafikk på eller av

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

3

Trykk på

Mobildatatrafikk-glidebryteren for å slå mobildata på eller av.

Når datatrafikk er slått av, kan du fremdeles opprette Wi-Fi- og Bluetooth®-tilkoblinger.

53

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik angir du en advarsel om databruk

1

Kontroller at mobildata er slått på.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk > Faktureringssyklus.

4

Du angir advarselsnivået ved å trykke på

Advarsel for dataforbruk, angi ønsket

datagrense og trykke på

STILL INN. Du mottar et varsel når datatrafikkmengden

nærmer seg det angitte nivået.

Slik angir du en grense for mobildata

1

Kontroller at mobildata er slått på.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

4

Trykk på glidebryteren ved siden av

Angi datagrense.

Mobildata blir automatisk slått av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Slik kontrollerer du databruk ved de enkelte programmene

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Programmer.

3

Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på

Databruk.

Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene

endres.

Slik kontrollerer du databruken

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

3

Finn og trykk på

Mobildatabruk for å vise informasjon om hvor mye data som er

overført via mobildatatilkobling.

4

Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via Wi-Fi-tilkobling,

trykker du på

Forbruk av Wi-Fi-data.