Sony Xperia Z3 Plus - Dele mobildatatilkoblingen

background image

Dele mobildatatilkoblingen

Du kan dele mobildatatilkoblingen med andre enheter på mange måter:

USB-tilknytning – del mobildatatilkoblingen med en enkelt datamaskin ved hjelp av en

USB-kabel.

Bluetooth®-tilknytning – del mobildatatilkoblingen med opptil fire andre enheter via

Bluetooth®.

Flyttbar hotspot – del mobildatatilkoblingen samtidig med opptil 10 andre enheter via Wi-

Fi, inkludert enheter som støtter WPS-teknologi.

Slik deler du datatilkoblingen ved hjelp av en USB-kabel

1

Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med

enheten.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

4

Trykk på

USB-tilknytning-glidebryteren, og trykk deretter på OK hvis du blir bedt

om det. vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.

5

Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, trykker du på

USB-tilknytning-

glidebryteren eller kobler fra USB-kabelen.

Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

Slik deler du mobildatatilkoblingen med en annen Bluetooth®-enhet

1

Kontroller at enheten og den andre Bluetooth®-enheten er paret og at mobil

datatrafikk er aktivert på enheten din.

2

Enheten din: På Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt og

trykk deretter på

Bluetooth-tilknytning-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

4

Bluetooth®-enheten: Konfigurere enheten slik at den har nettverkstilkobling via

Bluetooth®. Hvis enheten er en datamaskin, se du se de aktuelle instruksjonene

for å fullføre oppsettet. Hvis enheten kjører Android™-operativsystemet, trykker du

på innstillingsikonet ved siden av navnet på enheten den er paret med, under

Innstillinger > Bluetooth > Sammenkoblede enheter. Deretter merker du av for

Internett-tilgang.

5

Enheten din: Vent til vises på statuslinjen. Oppsettet er ferdig når den vises.

6

Trykk på

Bluetooth-tilknytning-glidebryteren igjen for å deaktivere funksjonen.

Bluetooth-tilknytning-funksjonen slås av hver gang du slår av enheten eller slår av Bluetooth®-

funksjonen.

52

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

3

Trykk på

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt.

4

Skriv inn

Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.

5

Trykk på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om

nødvendig.

6

Trykk på

LAGRE.

7

Trykk på og deretter på

Flyttbart tilkoblingspunkt-glidebryteren for å aktivere

funksjonen.

8

Hvis du blir bedt om det, trykker du på

OK for å bekrefte. vises i statuslinjen når

flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt er aktiv.

Slik lar du en WPS-støttet enhet bruke mobildatatilkoblingen din

1

Kontroller at enheten din fungerer som flyttbar hotspot.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt >

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt.

4

Under

Konfigurer tilkoblingspunkt kontrollerer du at den flyttbare hotspoten er

sikret med et passord.

5

Aktiv

Synlig hvis det er deaktivert.

6

Trykk på

Knapp for automatisk WPS-levering og følg de relevante instruksjonene.

Alternativt kan du trykke på >

Skriv inn WPS-kode og angi PIN-koden som vises

på den WPS-støttede enheten.

Slik endrer du navn på eller sikrer det offentlige tilkoblingspunktet ditt

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

3

Trykk på

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt.

4

Skriv inn

Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.

5

Trykk på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.

6

Angi et passord om nødvendig.

7

Trykk på

LAGRE.