Sony Xperia Z3 Plus - Super-vivid modus

background image

Super-vivid modus

Super-vivid modus forbedrer fargeskarpheten og -metningen i bildene og videoene når

du viser dem på enheten.

Slik slår du på Superlivlig-modus

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Bildeforbedring.

3

Trykk på

Superlivlig-modus-alternativknappen hvis den ikke er valgt allerede.