Sony Xperia Z3 Plus - Språkinnstillinger

background image

Språkinnstillinger

Du kan velge et standardspråk for enheten og endre det igjen senere. Du kan også endre

skrivespråk for tekstskriving. Se

Slik tilpasser du skjermtastaturet

på siden 72.

Slik endrer du språk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Språk og inndata > Språk.

3

Hvis du vil endre språk, dra og slipp det ønskede språket til toppen av listen. Hvis

det ønskede språket ikke er i listen, trykker du på for å legge det til.

4

Trykk på

OK.

Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finn og trykk på . Velg deretter

teksten ved siden av

, og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket

du ønsker å bruke.