Sony Xperia Z3 Plus - Slik får du tilgang til innstillinger

background image

Slik får du tilgang til innstillinger

Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstilinger. Menyen Innstillinger er

tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginnstillingspanelet.

Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger.

Slik viser du informasjon om enheten din

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Om telefonen.

Slik aktiverer du skjermen ved bruke modusen Ta hurtig for å våkne

1

Kontroller at modusen Ta hurtig for å våkne er slått på. Aktiver skjermen ved å ta

hurtig på

Innstillinger > Skjerm, og dra deretter glidebryteren Trykk for å aktivere

mot høyre.

2

Ta to ganger på skjermen.

Åpne innstillingspanelet

Bruk to fingre og dra statuslinjen nedover.

Slik slår du på lykten.

1

Dra statuslinjen nedover med to fingre.

2

Trykk på .

Slik velger du hvilke innstillinger som skal vises på hurtiginnstillingspanelet

1

Dra statuslinjen helt ned og trykk deretter på

Rediger.

2

På linjen øverst på skjermen holder du nede ikonet for hurtiginnstillingen som du

ønsker å legge til. Deretter drar du det til den nedre delen av skjermen.

Slik omorganiserer du hurtiginnstillingspanelet

1

Dra statuslinjen helt ned og trykk deretter på

Rediger.

2

Berør og hold et ikon, og flytt det deretter til ønsket sted.