Sony Xperia Z3 Plus - Programinnstillinger

background image

Programinnstillinger

Noen programmer spør om tillatelser etter at du begynner å bruke dem. Du kan tillate

eller avslå tillatelsene enkeltvis for hver app, enten i innstillingsmenyen eller i dialogen for

å bekrefte tillatelser. Kravene til tillatelse er avhengig av appens utforming.

Tillate eller avslå tillatelser

Du kan velge om du vil tillate eller avslå tillatelser når dialogen vises. Hvis du har bruke en

annen Android-versjon tidligere, vil det allerede finnes de fleste nødvendige tillatelsene.

Slik tillater du en tillatelse

1

Ta hurtig på

Tillat for å tillate en tillatelse.

2

Når bekreft dialog vises andre gang, kan du velge

Ikke spør igjen-valget om du

ønsker.

3

En dialog forklarer også hvorfor appen krever tillatelse og hva den spesifikt brukes

til. Ta hurtig på

OK for å avvise dialogen.

Slik avslår du en tillatelse

Ta hurtig på

Ikke tillat når dialogen vises for å avslå en tillatelse.

Noen apper kan fremdeles bruke selv om du har avslått tillatelse.

Kritiske tillatelser

Noen tillatelser er obligatoriske for at appene skal fungere som tiltenkt. Dialogen gir

beskjed om dette i slike tilfeller.

Slik konfigurerer du apper

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Programmer > .

3

Velg et konfigurasjonsalternativ, f.eks.

Apptillatelser, velg deretter en app som skal

konfigureres.

Slik tillater du kritiske tillatelser

1

Ta hurtig på

Fortsett > INFO OM APP > Rettigheter for å tillate en tillatelse.

2

Finn den kritiske tillatelsen som du trenger.

3

Skyv glidebryteren til høyre.

Tillatelser kan også håndteres i

Innstillinger > Apper. Ta hurtig på appen, og deretter endre

tillatelsene etter ønske.

Tillate eller avslå automatisk oppdatering av apper

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du

blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For

å unngå mulige høye dataoverføringskostander kan du deaktivere automatiske

62

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må

deaktivere automatisk oppdatering både i Play Store™-appen og i What’s New-appen

(hvis den er tilgjengelig) for å unngå automatisk oppdatering av apper.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i Play Butikk

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på , og trykk deretter på

Innstillinger > Oppdater apper automatisk.

3

Velg det foretrukne valget.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i What’s New

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på , og trykk deretter på

Innstillinger > Oppdater apper automatisk.

3

Velg det foretrukne valget.

Programtilkobling

Enheten kan bestemme standard app som skal håndtere en bestemt nettkobling. Dette

betyr at hvis en koblingen er angitt, trenger du ikke å velge en app hver gang du åpner

en kobling. Standard app kan endres når som helst.

Slik håndterer du app-koblinger fra innstillingsmenyen

1

Ta hurtig på i Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Apper.

3

Ta hurtig på , og finn

Åpning av linker.

4

Velg appen som skal brukes til å stille inn de støttede koblingene.

5

Angi

Åpning av linker-egenskapen til Åpne med denne appen-alternativet.