Sony Xperia Z3 Plus - Forbedre lydkvaliteten

background image

Forbedre lydkvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere den enkelte lydinnstillingene som

equalizer og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan også aktiveres for å

minimere volumforskjellene mellom sanger og videoer.

Slik forbedrer du lyden automatisk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Aktiver

ClearAudio+-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

65

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Hvis

ClearAudio+-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å

deaktivere den.

4

Trykk på

Lydeffekter > Equalizer.

5

Dra frekvensbåndknappene opp eller ned for å justere lydinnstillingene.

Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på

talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Hvis

DSEE HX-funksjonen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke på

glidebryteren.

4

Aktiver

Dynamisk normalisering-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.