Sony Xperia Z3 Plus - Skjermlås

background image

Skjermlås

Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Det finnes flere skjermlåsvalg. Nedenfor kan du lese en beskrivelse av sikkerhetsnivået for

hver type skjermlås, fra svakest til sterkest:

Sveip: ingen beskyttelse, men til gjengjeld har du rask tilgang til startskjermen.

Mønster: tegn et enkelt mønster med fingeren for å låse opp enheten.

PIN-kode: angi en PIN-kode på minst fire siffer for å låse opp enheten.

Passord: angi et alfanumerisk passord for å låse opp enheten.
Det er svært viktig at du husker skjermlåsmønsteret, PIN-koden eller passordet. Det er

ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data som for eksempel kontakter og meldinger

12

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

uten denne informasjonen. Hvis du har konfigurert en Microsoft® Exchange ActiveSync®

(EAS)-konto på Xperia™-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense

låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når

nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av

sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten

eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert

for mobilenheter. Fingeravtrykkfunksjonen er ikke tilgjengelig i USA.

For å finne ytterligere innstillinger for hver skjermlåstype, trykker du på ved siden av

Skjermlås.

Slik oppretter du et skjermlåsmønster

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Mønster.

3

Følg instruksjonene på enheten.

Hvis du oppgir feil låsemønster fem ganger på rad, må du vente i minst 30 sekunder før du kan

prøve på nytt.

Slik endrer bytter du skjermlåstype

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås.

3

Følg instruksjonene på enheten.

Slik endrer du skjermopplåsingsmønsteret

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås.

3

Tegn skjermopplåsingsmønsteret.

4

Trykk på

Mønster og følg instruksjonene på enheten.

Slik oppretter du en PIN-kode for skjermlås

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Personlig

kode.

3

Angi en tall-PIN-kode og trykk deretter på

Fortsett.

4

Angi PIN-koden på nytt for å bekrefte den, og trykk deretter på

OK.

Slik oppretter du et passord for låsing av skjerm

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Passord.

3

Følg instruksjonene på enheten.

Slik aktiverer du sveipefunksjonen for å låse opp

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås.

3

Tegn skjermopplåsingsmønsteret eller tast inn PIN-koden eller passordet avhengig

av hvilken av disse skjermlåstypene som er aktivert.

4

Trykk på

Sveipe og deretter JA, FJERN.

Tilbakestille en glemt skjermlås

Hvis du har glemt PIN-koden for skjermlåsen, passordet eller mønsteret, er det mulig du

kan tilbakestille det ved å bruke Protection by my Xperia-tjenesten. Innholdet på enheten

går ikke tapt etter at du har utført en tilbakestilling av skjermlåsen ved å bruke denne

tjenesten.

13

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik tilbakestiller skjermlåsen ved bruk av Protection by my Xperia-tjenesten

1

Sjekk at du vet hva brukernavnet og passordet er for Google™-kontoen din og at

du har aktivert Protection by my Xperia-tjenesten på enheten.

2

Gå til

myxperia.sonymobile.com

fra en Internett-tilkoblet enhet.

3

Logg på med Google™-kontoen som du har konfigurert på enheten.

4

Klikk på bildet av enheten din under

Dine enheter.

5

Velg

Lås for å erstatte skjermlåsen med en ny PIN-kode.

6

Følg instruksjonene på skjermen gitt av Protection by my Xperia-tjenesten.

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan det hende at enheten låses etter en tilbakestilling

av skjermlåsen. Du må da taste inn brukernavnet og passordet for Google™-kontoen din for å

kunne bruke enheten.