Sony Xperia Z3 Plus - SIM-kortbeskyttelse

background image

SIM-kortbeskyttelse

Du kan låse og låse opp hvert av SIM-kortene i enheten med en PIN-kode (personlig

identifikasjonsnummer). Når et SIM-kort er låst, er kortets abonnement beskyttet mot

misbruk. Det betyr at du må angi PIN-koden hver gang du starter enheten.
Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må taste

inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en ny PIN-kode. PIN-koden og

PUK-koden får du av mobiloperatøren.

Slik angir eller fjerner du en SIM-kortlås

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås.

3

Trykk på

Lås SIM-kortet-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortlåsen.

4

Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på

OK. SIM-kortåsen er nå aktiv, og

du vil bli bedt om å taste inn denne PIN-koden hver gang enheten startes på nytt.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås.

3

Trykk på

Endre SIM-PIN-kode.

4

Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på

OK.

5

Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på

OK.

6

Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og trykk på

OK.

18

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden

1

Angi PUK-koden, og trykk på

.

2

Angi en ny personlig kode, og trykk på

.

3

Angi den nye PIN-koden på nytt, og trykk på

.

Hvis du skriver inn feil PUK-kode for mange ganger, må du kontakte nettverksoperatøren for å

få et nytt SIM-kort.