Sony Xperia Z3 Plus - Slik viser du bilder og videoer

background image

Slik viser du bilder og videoer

Bruk albumappen til å vise bilder og spille av videoer som du har spilt inn med kameraet,

eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle bildene og videoene vises i

et kronologisk sortert rutenett.

1

Trykk på for å åpne Album-startskjermmenyen

2

Vis menyvalg

3

En fremvisning av alle bildene eller videoene dine, eller de som er lagt til i favoritter

4

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne Album-startskjermmenyen

5

Datoen for elementene i gruppen

6

Trykk på bildet eller videoen du ønsker å vise

7

Rull opp eller ned for å vise innhold

Slik viser du bilder og videoer

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Album.

3

Trykk på bildet eller videoen du vil vise. Hvis du blir bedt om det, trykker du på .

4

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Hvis du vil at skjermen skal roteres automatisk hver gang enheten snus sidelengs, trykker du

Rotér innholdet på skjermen under Innstillinger > Skjerm > Når enheten roteres.

Det er ikke sikkert at Album-appen støtter alle filformater. Hvis du ønsker mer informasjon om

støttede filformater og bruk av multimediefiler (lyd, bilde og video), kan du laste ned rapporten

for enheten din på

www.sonymobile.com/support/

.

Slik endrer du størrelsen på miniatyrene

Når bilder og videoer skal vises i albumet, spre to fingre for å zoome inn eller knip

sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik zoomer du i et bilde

Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å

zoome ut.

Slik starter du en bildefremvisning

1

Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på >

Fremvisning

for å starte spilling av alle bildene i et album når et bilde vises.

2

Trykk på et bilde for å avslutte fremvisningen.

114

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du av en video

1

Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.

2

Trykk på .

3

Hvis ingen avspillingskontroller vises, trykker du på skjermen for å vise dem. Trykk

på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du en video midlertidig

1

Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

2

Trykk på .

Slik spoler du en video fremover og tilbake

1

Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

2

Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å

spole fremover.

Slik justerer du lydvolumet for en video

Trykk volumtasten opp eller ned.