Sony Xperia Z3 Plus - Bruke anropslisten

background image

Bruke anropslisten

I anropsloggen kan du vise nylig ubesvarte , mottatte og oppringte anrop.

Slik åpner du anropslisten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på .

77

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik viser du ubesvarte anrop

1

Når du har ubesvarte anrop, vises på statuslinjen. Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på

Ubesvart anrop.

Slik ringer du et nummer fra anropslisten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på . Anropslisten vises.

3

Hvis du vil ringe et nummer direkte fra anropslisten, trykker du på ved siden av

nummeret. Hvis du vil redigere et nummer før du ringer det, berører du og holder

det aktuelle nummeret. Deretter trykker du på

Rediger nummer før anrop.

Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på .

3

Trykk på et nummer i anropslisten, og trykk deretter på

Opprett ny kontakt eller

Legg til for en kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og trykk deretter på

LAGRE.

Slik viser du alternativer for anropslisten

Når anropslisten er åpen, tar du hurtig på .

Du kan også bruke fremgangsmåten ovenfor for å få tilgang til generelle anropsinnstillinger.