Sony Xperia Z3 Plus - Juridische gegevens

background image

Juridische gegevens

Sony E6553

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of een

van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande

kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische

fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke

wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn

uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.
Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van

hun respectieve eigenaars. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle

rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar

www.sonymobile.com/us/legal/

voor meer informatie.
In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden

aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij

vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het

toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt

geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden

door derden.
Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en

door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden,

waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of

doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik

is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid,

integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid

aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of overige inhoud van derden.
Ga naar

www.sonymobile.com voor meer informatie.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van

dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.
Eigenaars van inhoud gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM)

om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-

software om toegang te krijgen tot inhoud die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de

inhoud niet kan beschermen, kunnen de eigenaren Microsoft vragen de softwareoptie in te trekken voor het gebruik

van WMDRM om beveiligde inhoud af te spelen of te kopiëren. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde

inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een

intrekkingslijst bij de licenties insluit. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang

te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot inhoud waarvoor de

upgrade is vereist.
Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het

persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming

met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van

MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is

verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video

te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie,

waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen

van MPEG LA, L.L.C. Zie

www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van

Fraunhofer IIS en Thomson.
SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN

PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR

NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT

OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE

AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE,

VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD,

INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK

DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Alle rechten voorbehouden.

152

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.