Sony Xperia Z3 Plus - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Aan de slag.................................................................................... 7

Info over deze gebruikershandleiding.................................................. 7
Overzicht.............................................................................................8
Kaarten plaatsen................................................................................. 9
Schermbeveiliging............................................................................. 10
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen................................... 10
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.................................. 11

Apparaatbeveiliging......................................................................12

Zorgen dat uw apparaat beveiligd is..................................................12
Schermvergrendeling........................................................................ 12
Het apparaat automatisch ontgrendelen............................................14
SIM-kaartbeveiliging.......................................................................... 18
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken..............................19
Een verloren apparaat terugvinden ................................................... 19

De basisaspecten onder de knie krijgen...................................... 21

Het aanraakscherm gebruiken...........................................................21
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen........................................ 23
Startscherm...................................................................................... 23
Navigeren door applicaties................................................................ 25
Scherm Toepassingen.......................................................................27
Kleine apps....................................................................................... 28
Widgets............................................................................................ 29
Snelkoppelingen en mappen............................................................. 30
Achtergrond en thema's....................................................................31
Een schermopname maken.............................................................. 31
Een schermopname maken.............................................................. 31
Meldingen......................................................................................... 32
Pictogrammen in de statusbalk......................................................... 35
Overzicht van applicaties...................................................................37

Batterij en onderhoud...................................................................39

Uw apparaat opladen........................................................................39
Batterij- en energiebeheer................................................................. 40
Uw apparaat bijwerken......................................................................42
Onderhoud met behulp van een computer........................................ 43
Opslag en geheugen......................................................................... 44
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen.............................. 45

Applicaties downloaden...............................................................49

Applicaties downloaden van Google Play™.......................................49
Applicaties downloaden van andere bronnen.................................... 49

2

background image

Internet en netwerken.................................................................. 50

Surfen op internet............................................................................. 50
Internet- en MMS-instellingen ...........................................................50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Uw mobiele gegevensverbinding delen..............................................53
Het dataverbruik in de gaten houden.................................................55
Mobiele netwerken selecteren........................................................... 56
VPN's (Virtual Private Network)..........................................................56

Gegevens synchroniseren op uw apparaat..................................58

Synchroniseren met onlineaccounts.................................................. 58
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®...................58

Basisinstellingen...........................................................................60

Instellingen openen........................................................................... 60
Volume-instellingen........................................................................... 60
Modus Niet storen.............................................................................61
Scherminstellingen............................................................................ 62
Applicatie-instellingen........................................................................64
Applicaties resetten...........................................................................65
Schermbeveiliging............................................................................. 66
Taalinstellingen.................................................................................. 66
Datum en tijd.....................................................................................67
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Super-vivid-stand.............................................................................. 67
De geluidsuitvoer verbeteren............................................................. 68
Onderdrukken van ruis...................................................................... 68
Meerdere gebruikersaccounts........................................................... 69

Tekst typen................................................................................... 72

Virtueel toetsenbord.......................................................................... 72
Toetsenblok.......................................................................................73
Tekst invoeren met spraakinvoer....................................................... 74
Tekst bewerken.................................................................................74
Het virtuele toetsenbord aanpassen.................................................. 75

Bellen........................................................................................... 77

Bellen................................................................................................77
Oproepen ontvangen........................................................................ 78
Slim afhandelen van gesprekken....................................................... 80
Lopende gesprekken........................................................................ 80
De gesprekkenlijst gebruiken.............................................................80
Oproepen doorschakelen..................................................................81
Gesprekken beperken.......................................................................81
Meerdere oproepe.............................................................................82
Telefonische vergaderingen............................................................... 83

3

background image

Voicemail...........................................................................................83
Noodoproepen..................................................................................84

Contacten.....................................................................................85

Contacten zoeken en weergeven...................................................... 85
Contacten toevoegen en bewerken...................................................85
Contacten overbrengen.....................................................................87
Medische en noodhulpgegevens toevoegen......................................88
Favorieten......................................................................................... 88
Contactinformatie verzenden.............................................................89
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden..........................89
Een back-up maken van contacten...................................................90

Berichten en chat......................................................................... 91

Berichten lezen en verzenden............................................................91
Uw berichten organiseren..................................................................92
Bellen vanuit Berichten......................................................................93
Berichtinstellingen............................................................................. 93
Chat en videochat............................................................................. 93

E-mail........................................................................................... 94

E-mail instellen.................................................................................. 94
E-mailberichten verzenden en ontvangen.......................................... 94
Uw e-mailberichten organiseren........................................................ 95
Instellingen e-mailaccount................................................................. 96
Gmail™.............................................................................................97

Muziek en FM-radio..................................................................... 98

Muziek overbrengen naar uw apparaat..............................................98
Luisteren naar muziek....................................................................... 98
Menu Muziek.................................................................................. 100
Afspeellijsten................................................................................... 101
Muziek delen...................................................................................101
Het geluid verbeteren...................................................................... 101
Muziek herkennen met TrackID™....................................................102
Naar de radio luisteren.................................................................... 103
Favoriete radiozenders.................................................................... 104
Geluidsinstellingen voor radio.......................................................... 104

Camera.......................................................................................105

Foto's maken en video's opnemen................................................. 105
Algemene camera-instellingen.........................................................106
Fotocamera-instellingen.................................................................. 111
Videocamera-instellingen................................................................ 115

Foto's en video's in Album.........................................................117

Foto's en video's weergeven...........................................................117
Foto's en video's delen en beheren.................................................118

4

background image

Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor................................119
Video's bewerken met de applicatie Videobewerker........................120
Foto's en video's verbergen............................................................ 120
Startschermmenu Album.................................................................121
Uw foto’s op een kaart weergeven.................................................. 122

Video's........................................................................................124

De applicatie Video......................................................................... 124
Video-inhoud naar uw apparaat overbrengen..................................125
Videocontent beheren..................................................................... 125
Movie Creator................................................................................. 126

Connectiviteit............................................................................. 127

Het scherm van het apparaat via een kabel op een tv weergeven....127
Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren.....127
Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten................................128
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat.................................. 130
Het apparaat verbinden met een draadloze DUALSHOCK™ 4-
controller.........................................................................................131
NFC................................................................................................ 131
Draadloze Bluetooth®-technologie..................................................133

Slimme apps en functies die tijd sparen.................................... 136

Overzicht van Smart Connect..........................................................136
Accessoires beheren.......................................................................137
Google Zoeken en Now.................................................................. 137
De applicatie News Suite gebruiken................................................ 138
Uw apparaat voor betalingen gebruiken.......................................... 138

Reizen en kaarten.......................................................................139

Locatieservices gebruiken............................................................... 139
Google Maps™ en navigatie........................................................... 139
Het gebruik van dataverkeer onderweg........................................... 139
Uw apparaat gebruiken in combinatie met een auto-
infotainmentsysteem....................................................................... 140
Vliegmodus..................................................................................... 140

Klok en agenda.......................................................................... 142

Agenda........................................................................................... 142
Klok................................................................................................ 143

Toegankelijkheid.........................................................................146

Vergrotingsgebaar...........................................................................146
Lettergrootte................................................................................... 146
Weergavegrootte.............................................................................146
Kleurcorrectie..................................................................................146
TalkBack......................................................................................... 147
Monogeluid..................................................................................... 147

5

background image

TTY-modus (teksttelefoon)...............................................................147
Toegang wisselen............................................................................147

Ondersteuning en juridische informatie..................................... 149

Applicatie Ondersteuning................................................................ 149
Xperia™ Tips.................................................................................. 149
Help in menu's en applicaties..........................................................149
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren................................ 149
Opnieuw starten, resetten en repareren...........................................150
Help ons onze software te verbeteren............................................. 151
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies...... 152
Uw apparaat recyclen..................................................................... 152
Juridische gegevens........................................................................152

6