Sony Xperia Z3 Plus - Oproepen ontvangen

background image

Oproepen ontvangen

Als u een inkomende oproep ontvangt wanneer de telefoon in de slaapstand staat of het

scherm vergrendeld is, verschijnt de telefoonapplicatie op het volledige scherm. Als u

een inkomende oproep ontvangt wanneer het scherm actief is, dan wordt de inkomende

oproep weergegeven als een kennisgeving in een klein venster dat boven een ander

geopend scherm zweeft. Wanneer een dergelijke kennisgeving wordt ontvangen, kunt u

ervoor kiezen om de oproep te beantwoorden en het scherm van de telefoonapplicatie te

openen, of kunt u de oproep weigeren en op het huidige scherm blijven.

Een binnenkomende oproep beantwoorden als het scherm inactief is

Schuif naar rechts.

Een inkomende oproep beantwoorden wanneer het scherm actief is

Tik in de kennisgeving die bovenin het scherm verschijnt op

ANTWOORD.

In plaats van de oproep te beantwoorden, kunt u naar het hoofdscherm van de

telefoonapplicatie gaan door op het bovengedeelte van de kennisgeving te tikken. Via deze

methode krijgt u meer mogelijkheden om de oproep af te handelen. U kunt bijvoorbeeld

besluiten om de oproep te weigeren met een bericht of de oproep naar een antwoordapparaat

door te sturen.

Een binnenkomende oproep afwijzen als het scherm inactief is

Schuif naar links.

Een inkomende oproep weigeren als het scherm actief is

Als een oproep binnenkomt, tikt u in de melding boven in het scherm op

AFWIJZEN.

In plaats van de oproep te weigeren, kunt u naar het hoofdscherm van de telefoonapplicatie

gaan door op de melding te tikken. Zo krijgt u meer opties om de oproep te beheren. U kunt

bijvoorbeeld de oproep weigeren met een bericht of de oproep doorsturen naar het

antwoordapparaat.

De beltoon voor een inkomende oproep dempen

Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Het antwoordapparaat gebruiken

U kunt de toepassing antwoordapparaat gebruiken om oproepen te beantwoorden als u

in gesprek bent of een oproep mist. U kunt de functie automatisch beantwoorden

inschakelen en bepalen na hoeveel seconden de oproepen automatisch worden

beantwoord. U kunt oproepen ook handmatig naar het antwoordapparaat routeren als u

78

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

geen tijd hebt om ze te beantwoorden. En u kunt rechtstreeks vanaf uw apparaat

berichten beluisteren die op het antwoordapparaat zijn achtergelaten.

Voordat u het antwoordapparaat gebruikt, moet u een welkomstbericht opnemen.

Een begroeting opnemen voor het antwoordapparaat

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Oproep > Xperia™-antwoordapparaat >

Begroeting.

3

Tik op

Uw nieuwe begroeting opnemen en volg de aanwijzingen op het scherm.

Automatisch beantwoorden inschakelen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Oproep > Xperia™-antwoordapparaat.

3

Sleep de schuifregelaar naast

Antwoordapparaat naar rechts.

Als u geen tijdvertraging voor het automatisch beantwoorden van gesprekken inschakelt,

wordt de standaardwaarde gebruikt.

Een tijdvertraging voor automatisch beantwoorden instellen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Oproep > Xperia™-antwoordapparaat.

3

Tik op

Opnemen na.

4

Pas de tijd aan door op en neer te scrollen.

5

Tik op

Gereed.

Een binnenkomende oproep doorsturen naar het antwoordapparaat

Tik zodra een oproep binnenkomt op

ANTWOORDOPTIES en selecteer

Weigeren met antwoordapparaat.

Als een oproep binnenkomt, kunt u ook wachten totdat de vooraf ingestelde tijd is verlopen

zodat het antwoordapparaat de oproep automatisch overneemt.

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Oproep > Xperia™-antwoordapparaat >

Berichten.

3

Selecteer het gesproken bericht dat u wilt horen.

U kunt de berichten van het antwoordapparaat ook rechtstreeks beluisteren vanuit het

oproeplogboek door op te tikken.

Een gesprek weigeren met een SMS-bericht

U kunt een gesprek weigeren met een SMS bericht. Wanneer u een gesprek weigert met

een dergelijk bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en op uw

apparaat opgeslagen in de berichtenconversatie met het betreffende contact.
U kunt kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde berichten die op uw apparaat

beschikbaar zijn, of u kunt een nieuw bericht maken. U kunt ook uw eigen persoonlijke

berichten maken door de voorgedefinieerde berichten te bewerken.

Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm inactief is

1

Tik op

ANTWOORDOPTIES als een oproep binnenkomt.

2

Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op

Nieuw bericht schrijven.

Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm actief is

1

Als een oproep binnenkomt, tikt u op het geopende gedeelte voor meldingen,

daar waar het telefoonnummer of de naam van het contact wordt weergegeven.

2

Tik op

ANTWOORDOPTIES.

3

Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op

Nieuw bericht schrijven.

79

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een tweede gesprek weigeren met een sms'je

1

Tik op

ANTWOORDOPTIES wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een

gesprek.

2

Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op

Nieuw bericht schrijven.

Het SMS-bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Oproep > Gesprek weigeren met bericht.

3

Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.

4

Tik op

OK.