Sony Xperia Z3 Plus - Uw apparaat opladen

background image

Uw apparaat opladen

Gebruik altijd een originele Sony-lader en USB-kabel die voor uw specifieke Xperia™-model

zijn gemaakt. Bij andere opladers en kabels kan de oplaadtijd langer uitvallen, wordt het

apparaat mogelijk helemaal niet opgeladen, of kan het apparaat zelfs beschadigd raken.

Controleer of alle USB-poorten en -verbindingsstukken volkomen droog zijn voordat u de

USB-kabel erin steekt.

Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U

kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.
Als de batterij leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het apparaat reageert op het

opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen

oplaadpictogram weergeven. Het kan tot 4 uur duren voordat een volledig lege batterij

helemaal is opgeladen.

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij die alleen door een

geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat

zelf te openen of demonteren. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en de garantie in

gevaar brengen.

Uw apparaat opladen

39

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

1

Steek de stekker van de lader in een stopcontact.

2

Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op de lader (of in de USB-poort van een

computer).

3

Sluit het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven aan op

de micro-USB-poort van uw apparaat. Het meldingslampje gaat branden wanneer

het laden begint.

4

Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los van uw

apparaat door het recht naar buiten te trekken. Zorg ervoor dat u de connector

niet buigt.

Gebruik uitsluitend de lader die bij het apparaat is geleverd of een andere lader van Sony die

gemaakt is om uw apparaat op te laden.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje

gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.

Meldingslampje batterijstatus

Groen

De batterij laadt op en het oplaadniveau is meer dan negentig procent

Oranje

De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan negentig procent

Rood

De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan vijftien procent