Sony Xperia Z3 Plus - Taalinstellingen

background image

Taalinstellingen

U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en dit op een later moment weer

wijzigen. U kunt tevens de schrijftaal voor tekstinvoer wijzigen. Zie

Het virtuele

toetsenbord aanpassen

op pagina 75.

66

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De taal wijzigen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Talen en invoer > Talen.

3

Verander de taal door de gewenste taal naar de bovenste plek in de lijst te slepen.

Als de gewenste taal niet in de lijst staat, tikt u op om deze toe te voegen.

4

Tik op

OK.

Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram

en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast

en selecteer de eerste vermelding in

het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.