Sony Xperia Z3 Plus - Scherminstellingen

background image

Scherminstellingen

De helderheid van het scherm handmatig aanpassen, ongeacht de

lichtomstandigheden

1

Tik in het startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm en tik op de schuifregelaar Aanpasbare

helderheid om deze functie uit te schakelen als dit nog niet is gebeurd.

3

Tik op

Helderheidsniveau.

4

Sleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.

De batterij gaat langer mee bij een lager helderheidsniveau.

Trillen bij aanraken in- of uitschakelen

1

Tik in het startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid > Andere geluiden.

3

Tik op de schuifregelaar

Trillen bij tikken om de functie in of uit te schakelen.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet

wordt gebruikt

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Slaapstand.

3

Selecteer een optie.

Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan-uitknop .

62

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De tekengrootte aanpassen

1

Tik in het startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Lettergrootte.

3

Selecteer de gewenste optie.

De grootte van het scherm aanpassen

1

Tik in het startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Weergavegrootte.

3

Sleep de schuifregelaar en selecteer de gewenste optie.

De witbalans van het scherm aanpassen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Witbalans.

3

Sleep de schuifregelaars naar de gewenste posities om de witbalans aan te

passen.

Herstel de witbalansinstelling naar de standaardwaardes door op >

Standaardwaarden te

tikken.

Slimme achtergrondverlichting

De slimme achtergrondverlichting houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw

hand houdt. Zodra u het apparaat neerlegt, schakelt het scherm uit overeenkomstig de

slaapinstelling.

De Slimme achtergrondverlichting in- of uitschakelen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Smart-tegenlicht.

3

Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Handschoenmodus

Met de handschoenmodus kunt u handschoenen dragen en nog steeds over het scherm

van het apparaat navigeren. Als u de handschoenmodus gebruikt, verschijnt er een ring

op het deel van het scherm dat u heeft aangeraakt.

De handschoenmodus inschakelen

1

Tik in het

Startscherm op > Instellingen > Scherm > Handschoenmodus.

2

Tik op de schuifregelaar om deze functie in te schakelen.

De gevoeligheid is afhankelijk van de grootte van het contactgebied tussen het scherm en de

gehandschoende vinger die u gebruikt om over het scherm te navigeren.

Scherm vastzetten

Gebruik de optie Scherm vastzetten zodat het apparaat alleen het scherm voor een

specifieke applicatie weergeeft. Als u bijvoorbeeld een game speelt en u per ongeluk de

navigatietoets Startscherm aanraakt, voorkomt de optie Scherm vastzetten dat het

actieve scherm van de game wordt geminimaliseerd. U kunt deze functie ook gebruiken

als u het apparaat aan iemand anders uitleent, om het moeilijker te maken om meer dan

één applicatie te openen. U kunt uw apparaat bijvoorbeeld aan iemand uitlenen om een

foto te maken en het scherm vastzetten op de toepassing Camera zodat de ander niet

gemakkelijk andere apps kan gebruiken zoals E-mail.

Scherm vastzetten is geen beveiligingsfunctie en voorkomt niet helemaal dat andere

gebruikers het scherm activeren en uw apparaat gebruiken. Om uw gegevens te beschermen,

moet u uw apparaat instellen om een pincode, wachtwoord of patroon voor de

schermvergrendeling in te stellen voordat iemand het scherm kan activeren.

63

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Scherm vastzetten in- of uitschakelen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Scherm

vastzetten.

3

Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

4

Als Scherm vastzetten is ingeschakeld, kunt u op de schuifregelaar

Apparaat

vergr. bij losmaken items tikken om deze extra veiligheidsmaatregel naar wens in

of uit te schakelen.

Voor scherm vastzetten is geen patroon, PIN of wachtwoord vereist.

Een scherm vastzetten

1

Zorg dat scherm vastzetten op het apparaat is geactiveerd.

2

Open een app en ga naar het scherm dat u wilt vastzetten.

3

Tik op .

4

Veeg omhoog om het pictogram van scherm vastzetten weer te geven.

5

Tik op .

6

Tik op

Duidelijk in het menu dat wordt geopend.

Een scherm losmaken

Op het vastgezette scherm houd u ingedrukt totdat het scherm is losgemaakt.

Als u een beveiligingsoptie hebt geselecteerd tijdens het vastzetten van het scherm, moet u

het patroon, de PIN of het wachtwoord invoeren om het apparaat te ontgrendelen voordat u

het scherm kunt losmaken.