Sony Xperia Z3 Plus - Modus Niet storen

background image

Modus Niet storen

U kunt uw apparaat handmatig instellen in de stand Niet storen en handmatig bepalen

hoe lang uw apparaat in die stand moet blijven. U kunt ook vooraf instellen wanneer uw

apparaat automatisch in de stand Niet storen gaat.

De modus Niet storen activeren

1

Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag om het venster Snelle

instellingen te openen.

2

Tik vervolgens op .

3

Selecteer een optie en tik vervolgens op

Gereed.

Snel schakelen tussen de modi Niet storen/Trillen/Geluid

1

Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat , of verschijnt.

2

Tik op

of om snel te schakelen tussen de modi Trillen en Geluid. Als u de

modus Niet storen wilt activeren, drukt u in de modus Trillen de volumetoets

omlaag.

61

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Tijdintervallen inplannen voor de modus Niet storen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik vervolgens op

Instellingen > Geluid > Niet storen > Automatische regels.

3

Selecteer de tijd of de gebeurtenis waarvoor u de modus Niet storen wilt

inplannen of voeg een nieuwe regel toe.

4

Voer de gewenste naam voor de regel in en tik vervolgens op

OK.

5

Tik op

Dagen en selecteer de selectievakjes voor de betreffende dagen. Tik

vervolgens op

Gereed.

6

Pas de starttijd aan door op

Starttijd te tikken. Selecteer vervolgens een waarde

en tik op

OK.

7

Pas de eindtijd aan door op

Eindtijd te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en

tik op

OK. De modus Niet storen blijft op het apparaat geactiveerd tijdens het

geselecteerde tijdinterval.

Uitzonderingen instellen voor de modus voor niet storen

U kunt aangeven welke soorten meldingen toch een geluidsmelding mogen afspelen in

de modus voor niet storen. U kunt uitzonderingen filteren op basis van de afzender van

de meldingen. De meest voorkomende soorten uitzonderingen zijn:

Gebeurtenissen en herinneringen

Gesprekken

Berichten

Alarmen

Uitzonderingen aan specifieke contacttypen koppelen

1

Tik in het startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid > Niet storen > Alleen toegestaan in

Prioriteit.

3

Tik op

Oproepen of Berichten.

4

Selecteer een optie.