Sony Xperia Z3 Plus - Schermvergrendeling

background image

Schermvergrendeling

Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Er zijn verschillende opties voor schermvergrendeling beschikbaar. Het beveiligingsniveau

van elk type vergrendeling staat hieronder vermeld op volgorde van zwak naar sterk:

Vegen: geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm.

Patroon: teken een eenvoudig patroon met uw vinger om het apparaat te ontgrendelen.

PIN: voer een pincode in van minstens vier cijfers om het apparaat te ontgrendelen.

Wachtwoord: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen.

12

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het is heel belangrijk dat u het patroon, de PIN of het wachtwoord voor

schermvergrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke

gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Als u een

Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat heeft

ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord

op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw

netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype

heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van

uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele

apparaten van toepassing is. Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de Verenigde

Staten.

Voor meer informatie over elk schermvergrendelingstype tikt u op naast

Schermvergrendeling.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

1

Tik in het

Startscherm op het .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >

Schermvergrendeling > Patroon.

3

Volg de instructies op uw apparaat.

Als u vijf maal achtereen een onjuist vergrendelingspatroon invoert, dient u dertig seconden te

wachten voordat u het opnieuw kunt proberen.

Het schermvergrendelingstype wijzigen

1

Tik in het

Startscherm op het .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >

Schermvergrendeling.

3

Volg de instructies op uw apparaat.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

1

Tik in het

Startscherm op het .

2

Tik op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >

Schermvergrendeling.

3

Teken uw patroon voor schermontgrendeling.

4

Tik op

Patroon en voer de instructies op uw apparaat uit.

Een pincode voor schermvergrendeling maken

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >

Schermvergrendeling > PIN.

3

Voer een numerieke pincode in en tik op

Doorgaan.

4

Voer de PIN opnieuw in, controleer deze en tik op

OK.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling maken

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik vervolgens op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >

Schermvergrendeling > Wachtwoord.

3

Volg de instructies op uw apparaat.

De ontgrendelfunctie Vegen activeren

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging >

Schermvergrendeling.

3

Teken het ontgrendelpatroon op uw scherm of vul uw pincode of wachtwoord in,

afhankelijk van welk type schermvergrendeling is ingeschakeld.

4

Tik op

Schuiven en vervolgens op JA, VERWIJDEREN.

13

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een vergeten schermvergrendeling opnieuw instellen

Als u de PIN, het wachtwoord of het patroon voor de schermvergrendeling bent

vergeten, kunt u deze opnieuw instellen met de service Protection by my Experia. Er gaat

geen inhoud op uw apparaat verloren nadat u de schermvergrendeling opnieuw hebt

ingesteld met deze service.

Schermvergrendeling opnieuw instellen met Protection by my Xperia

1

U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw Google™-account weten

en de service Protection by my Xperia moet op uw apparaat zijn ingeschakeld.

2

Ga naar

myxperia.sonymobile.com

op een apparaat met internetverbinding.

3

Meld u aan met hetzelfde Google™-account waarmee u uw apparaat hebt

ingesteld.

4

Klik onder

Uw apparaten op de afbeelding van uw apparaat.

5

Selecteer

Vergrendelen om de huidige schermvergrendeling te vervangen met

een nieuwe PIN.

6

Volg de instructies op het scherm van Protection by my Xperia.

Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, kan uw apparaat worden vergrendeld als u de

schermvergrendeling opnieuw hebt ingesteld. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord

voor uw Google™-account invoeren voordat u het apparaat kunt gebruiken.